EU FLAG

Мэдээ

Үндсэн мэдээлэл

2009 оноос хойш Дотоод Яамны Дүрвэгсдийн Байгууллагын Захиргаа Гадаадын иргэдийн интеграцчлалыг дэмжих арван дөрвөн төвийг (цаашид CPIC буюу төвүүд) Төв аймаг, Өмнөд Чех аймаг, Карловы Вары аймаг, Либерец аймаг, Моравскослезски аймаг, Оломоуц аймаг, Пардубиц аймаг, Плзень аймаг, Злин аймаг болон Высочина аймагт нээлээ.

Бусад байгууллагууд үлдсэн дөрвөн бүсэд ижил төстэй төвүүд ажиллуулдаг – Прага хотын төвд Прага хотын захиргаа, өмнөд Моравийн бүсэд Моравийн бүс нутгийн  захиргаа, Усти аймагт төрийн бус байгууллага интеграцчлалын асуудлаар зөвлөх төв, Карловы Вары  мужид Диосезийн католик шашны байгууллага ажилладаг.

Тус төвийн зорилго нь гадаадын иргэдийг энэ нийгэмд нэгтгэхэд урт хугацааны болон үзэл баримтлалын хувьд дэмжлэг үзүүлж тэд нарт орон зайг бий болгоход оршино. Гадаадын иргэдийн интеграцчлалыг дэмжих төвүүд нь улс даяар иж бүрэн сүлжээг бүрдүүлдэг бөгөөд энэ нь гадаадын иргэдийн зорилтот бүлэгтэй холбоотой интеграцчлалын бодлогын хэрэгжилтийг хангаж өгдөг.

2020 оны 7-р сарын 1-ээс эхлэн төвийн үйл ажиллагааг улсын төсвөөс төлдөг. Дотоод  Яамны Дүрвэгсдийн Байгууллагын төсвөөс 326/1999 хуулийн дагуу, Гадаадын иргэдийн оршин суух тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг үндэслэн. Үүнтэй ижил нэмэлт өөрчлөлтийг үндэслэн төвүүд нь дасан зохицох-интеграцийн сургалтыг 2021 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн зохион байгуулна.

2009 – 2020 онуудад эдгээр төвүүдийн үйл ажиллагааг ЕХ-ны төсвөөс, тухайлбал Европын гуравдагч орны иргэдийг нэгтгэх сангаас (2009 – 2015) санхүүжүүлсэн мөн Орогнол, Цагаачлал, интеграцийн сангаас (2015-2020).

Хэнд зориулсан:
Хуулийн дагуу удаан хугацаагаар оршин суудаг гадаадын иргэд, олон улсын хамгаалалтад хамрагдсан хүмүүс (орогнол хүсэгчид ба туслах хамгаалалтад хамрагдсан хүмүүст).

Үйлчилгээ:
Доорх дурдсан бүх  үйлчилгээнүүд гадаадын иргэдийн интеграцчлалыг дэмжих төвд үнэ төлбөргүй,
интеграцийн төвийн үйлчилгээ ба цагийн хувиарийг интернетээс харах боломжтой,
ЦПИЦ үйлчилгээ нь өөрийн хамаарагдах хот аймгаар нь хязгаарлахгүй, Чех улсын ямарч аймгийн интеграцийн төвд үйлчлүүлж болно, жишээлбэл Төв чех аймгийн интеграцийн төвд байдаг хотуудад бас үйлчлүүлж болно.

Үйлчилгээний төрөл:
– Нийгмийн зөвлөгөө
– Хуулийн зөвлөгөө
– Нийгэм – сэтгэл зүйн зөвлөгөө
– Чех хэлний сургалт
– Орчуулагчын үйлчилгээ
– Нийгэм соёлын сургалт
– Интернетийн үйлчилгээ ба номын сан
– Олон нийтийн ажилчид
–Боловсрол, соёл, нийгмийн үйл ажиллагаа

Зохицуулах үйл ажиллагаа:
– Платформын тогтмол уулзалтуудыг хийх
– Холбогдох бүх түнш байгууллагууд, ялангуяа орон нутгийн засаг захиргаа, ажил олгогч нартай хамтран ажиллах, хөдөлмөрийн шилжих хөдөлгөөний нөлөөллийг шийдвэрлэхэд оролцох
– Бүс нутгийн зорилтот бүлгийг хянах

Украины хямралын хүрээнд Гадаадын иргэдийн интеграцчилалын төв (ГИИТ)ийн үүрэг:

2022.2.24-нд Орос  улс Украин луу түрэмгийлэн довтолж эхэлснээс хойш ГИИТ-ийн ажилтнууд муж бүрт буй Украинд туслах мужийн төв (УТМЖ)-д шууд туслах, ГИИТ дээр үйлчилгээ үзүүлэх, орчуулагч байлцуулах, тухайн цаг үеийн байдлын талаар олон нийтэд мэдээлэл өгөх зэргээр ажилладаг билээ.

Үйлчилгээ үзүүлж буй хугацаандаа зөвлөгөө өгөх, түр зуурын оршин суух зөвшөөрлийг сунгахад дэмжлэг үзүүлэх, орон нутагт ажиллах, уг төвөөр үйлчлүүлэгсэд оршин суугаа хот суурин газруудтай хамтран эмзэг бүлгийнхэнтэй ажиллах зэрэгт анхаарлаа төвлөрүүүлж байна.

УТМТ-тэй ГИИТ-ийн хамтран гүйцэтгэх ажил:

Чех улсын Дотоод яамны Дүрвэгсдийн асуудлыг шийдэх албаны хариуцдаг Гадаадын иргэдийн интеграцчилалыг дэмжих төвүүд (ГИИТ) Украин улсад дайн эхэлсэн үеэс хойш Украинд туслах мужийн төв (УТМТ) -үүдтэй нягт холбоотой ажиллаж идэвхтэй тусалж дэмжиж ирлээ. Бидний эн тэргүүний зорилго бол Украинаас ирсэн дүрвэгсэд хэрвээ Чехэд холбогдох туслах хүмүүс байхгүй бол (байр, ажил, найз нөхөд олоход туслах) манай төв эдгээр үйлчилгээг үзүүлдэг. Энэ хугацаанд бид Дотоод яамны Дүрвэгсдийн асуудлыг зохицуулах албаны харьяа дотуур байрнуудад 5000 орчим хүн, түүнээс гадуур сайн дурынхны, сайхан сэтгэлтнүүдийн зүгээс гаргаж буй улсын болон хувийн хэвшлийнхний бусад байранд 3500 орчим хүнийг байрлуулан зохих туслалцааг үзүүлж ирлээ. Эдгээр нь дүрвэгсдийг байрлуулах хүсэлтээ имэйлээр бидэнд ирүүлдэг юм (ubytovaniukrajina@suz.cz).

Түүнээс гадна, ГИИТ-ийн ажилтнууд УИМТ дээр хамтран ажиллах явцдаа шинээр ирж буй дүрвэгсдэд, ялангуяа эмзэг бүлэгт хамрагдах хүмүүст үндсэн мэдээлэл өгч,  орчуулагчаар тусалж, зохих туслалцааг үзүүлж ирлээ. 2022 онд манай төв Украинаас ирсэн 133 мянган хүнд тодорхой туслалцаа үзүүлэв.

Дасан зохицох интеграцчилах сургалт

2021 оны 1-рсарын 1-ээс ГУРАВДУГААР ОРНЫ ГАДААДЫН ИРГЭДИЙН ШИНЭ ҮҮРЭГ:

Дасан зохицох-интеграцчилах сургалт „Чех Улсад тавтай морилно уу“

2021 оны 1-р сарын 1-ээс хойш БНЧУ-д урт хугацаагаар буюу байнгын оршин суух зөвшөөрөл олгосон гуравдагч орноос ирсэн гадаадын иргэн бүр оршин суух зөвшөөрлийн үнэмлэх хүлээн  авсан өдрөөс хойш нэг жилийн хугацаанд дасан зохицох- интеграцчилах сургалтад суралцах үүрэгтэй. Дотоод хэргийн яамны портал дээр энэ үүрэгт хамаарах гадаадын иргэдийн бүлгүүдийн жагсаалт, үүнд үл хамаарах зүйлүүдийг тусгасан байгаа.

Дасан зохицох- интеграцчилах  сургалт гэж юу вэ?

Дасан зохицох-интеграцчилах сургалт нь гадаадын иргэд БНЧУ-ын  нийгэмд чиг баримжаагаа бүрдүүлэх, анхан шатны мэдээлэл олж авах, БНЧУ-ын нийгмийн үндсэн үнэт зүйлс, түүний соёлтой танилцах, эрх, үүргээ мэдэх боломжийг олгоно. Сургалтуудын гол сэдэв нь гадаадын иргэн байхын тулд өдөр тутмын амьдралдаа тулгарч болох ерөнхий асуудлууд (оршин суух шаардлага, ажил эрхлэлт, боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, орон сууц гэх мэт) юм. Гол нь Гадаадын иргэдийн интеграцчилалыг дэмжих төв (интеграцчилалын төв) ба ашгийн бус байгууллагууд болох гадаадынханд үнэгүй зөвлөгөө өгөх, хэлний дамжаа, бусад үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллага, байгууллагуудын талаар танд мэдээлэл өгөх болно. Эдгээр төв, байгууллагууд нь ирээдүйд янз бүрийн асуудлыг шийдвэрлэхэд туслах болно.

Сургалтыг хэн зохион байгуулах, хаана явагдах вэ?

Сургалтуудыг зөвхөн Гадаадын иргэдийн интеграцчилалыг дэмжих төв удирдах бөгөөд үүнд нийт 18 төв байдаг бөгөөд тэдгээрийн аль дамжаанд хамрагдах нь зөвхөн танаас хамаарна. Гадаадын иргэдийн интеграцчилалыг дэмжих төв нь 1999 оны 326-дугаар, §155а дугаар хэсгийн дагуу байгуулагдсан Гадаадын иргэдийн интеграцчилалыг дэмжих төвөөс шууд зохион байгуулахгүй, эсвэл удирдан зохион байгуулахгүй, нэмэлт өөрчлөлт оруулсан бол үүрэг гэж хүлээн зөвшөөрөхгүй.

Та сургалтаа шууд интеграцчилалын төвүүдийн байранд (олон нийтийн сургалт гэж нэрлэдэг) бөглөж болно, эсвэл үүнийг ажил олгогч тань төвүүдийн аль нэгтэй хамтран зохион байгуулж болно (олон нийтийн бус сургалт гэж нэрлэдэг).Хоёр тохиолдолд хоёуланд нь сургалтын хэлбэр ижил байна.

Үүнийг ямар хэл дээр хэн явуулдаг вэ?

Дөрвөн цаг үргэлжлэх уг сургалтыг мэргэшсэн, мэргэжлийн багш Чех хэл дээр удирдан явуулдаг. Дараа нь агуулгыг чадварлаг орчуулагч Англи, Орос, Украин, Испани, Франц, Серби, Монгол, Араб, Вьетнам хэлээр орчуулна.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтаас эндээс авах боломжтой (ODKAZ NA ROZKLIKNUTÍ –  záložka v části AKTIVITY PRO KLIENTY) (ҮНДСЭН ХОЛБООТОЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ- ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭСЭГ)

Informace o COVID-19

КОВИД-19-тэй холбоотой одоогийн мэдээлэл:

Онцгой байдал

Хорио

22:00-04:59 цагийн хооронд нийтийн хоолны газар, хөгжим, бүжиг, тоглоомын болон түүнтэй адилтгах сошиал клуб, диско, тоглоомын өрөө, казинод олон нийт байхыг хориглох

Advent болон Христийн Мэндэлсний Баярын зах зээлийг хориглох

Олон нийтийн газар согтууруулах ундаа хэрэглэхийг хориглох, рестораны дотоод орчинд хэрэглэхийг хязгаарлаагүй

Хязгаарлалтууд

O-N-(T) системийг нэвтрүүлсэн, O-N-(T) систем нь тухайн хүн ажил, сургууль, үйлчилгээний байгууллагад ороход тавигдах шаардлагыг хангасан гэдгээ харуулах арга зам юм. Энэ нь вакцин, тест, COVID-19 туссан гэсэн гурван үндсэн тулгуур дээр суурилдаг.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авна уу: https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/system-o-n-t-ockovani-prodelana-nemoc-test

11 –р сарын 22-оос эхлэн   цөөн тооны үл хамаарах зүйлийг эс тооцвол O-N- (T) систем нотлох шаардлагатай газруудад  хүлээн зөвшөөрөхгүй.

Жижиг дэлгүүрүүд

10 м2 зайнд 1 хэрэглэгч

Хамгийн багадаа үйлчлүүлэгчдийн хоорондох зай5 м

Үсчин, педикюр, маникюр, гоо сайхан, массажны газар болон түүнтэй адилтгах газар, арьсны бүрэн бүтэн байдлыг зөрчсөн худалдаа

O-N нийцлийн хяналтыг шалгах (вакцинжуулалт, өвчин туссан)

Зөвхөн шинж тэмдэггүй хүмүүст зориулагдсан

Хоорондын зай5 m

хоолны үйлчилгээ, хөгжим, бүжиг, тоглоом болон ижил төстэй нийгмийн клуб, диско, казино, казино

Үйлчлүүлэгчид нэг ширээнд суухгүй бол бие биенээсээ 1.5 метрийн зайд сууна

Нэг ширээн дээр хамгийн ихдээ 6 хүн, эсвэл нэг өрхийн хүмүүс олон хүн 1.5 м-ийн зайтай байх

O-N нийцлийн хяналтыг шалгах (вакцинжуулалт, өвчин туссан)

Зөвхөн шинж тэмдэггүй хүмүүст зориулагдсан

5000 м2 талбайтай худалдааны төвүүд

Хоорондын зай5 m

Худалдааны төвийн байранд хоол хүнс хэрэглэхийг хориглох, түүний дотор хоолны газар (рестораны дотор эс тооцох)

Зах зээл, зах зээл, зөөвөрийн байгууллагууд

Борлуулалтын цэгүүдийн хоорондох зай 2 м

Нэг ширээн дээр хамгийн ихдээ 6 хүн, эсвэл нэг өрхийн хүмүүс олон хүн 1.5 м-ийн зайтай байх

Зөвхөн O-N-тэй хоол хүнс хэрэглэх, шинж тэмдэггүй хүмүүс

Амралт, байрны үйлчилгээ

Зөвхөн O-N-тэй эсвэл 12-оос доош насны хүүхдүүд

Зөвхөн шинж тэмдэггүй хүмүүс

Дотор битүү спортын талбайнууд

Шалгалт O-N

Зөвхөн шинж тэмдэггүй хүмүүс

Хэрэв нэг гэр бүл эсвэл сургууль биш бол хоорондын зай 1,5м

Усан бассейн

Шалгалт O-N

Зөвхөн шинж тэмдэггүй хүмүүс

Хоорондын зай 5 м

Цанын өргөгч, зөөгч кабен

Шалгалт O-N эсвэл 12 доош насны хүүхэд

Зөвхөн шинж тэмдэггүй хүмүүс

Хоорондын зай 5м

Амьтны хүрээлэн, ботаникийн цэцэрлэг, музей, галерей, үзэсгэлэнгийн талбай, цайз, сүм хийд гэх мэт ажиглалтын газар, гаригийн хүрээлэн, үзэсгэлэн худалдаа, худалдааны үзэсгэлэн

Хоорондын зай 5 м

Шалгалт O-N-ыг 20 илүү хүн байвал хийнэ

Зөвхөн шинж тэмдэггүй хүмүүс

Хүүхдийн дугуйлан

Дээд хэмжээ 100 хүн

Халдвартын судалгаанд хамрагдахын тулд хүмүүсийн бүртгэлийг хөтөлж байх шаардлагатай

Шалгалт O-N эсвэл 12 доош насны хүүхэд (хэрэв тэд нэг сургуулийн сурагчид эсвэл тогтмол бүлгийн үйл ажиллагаа явуулдаг бол шаардлагагүй)

Зөвхөн шинж тэмдэггүй хүн

Концерт болон бусад хөгжим, театр, кино, урлагийн тоглолтууд, цирк, эстрадын шоу, спортын тэмцээн, тэмцээн, тэмцээн гэх мэт, их хурал, боловсролын арга хэмжээ, өдрийн шалгалт

Дээд хэмжээ 1000 хүн

Шалгалт O-N-ыг 12 –оос дээш насны 20 илүү хүн бол хийнэ

Үзэгчид жүжигчдээс 2 м-ээс багагүй зайтай байх ёстой

Зөвхөн шинж тэмдэггүй хүмүүс

Хүмүүс нэг газар цуглардаг нийтийн болон хувийн арга хэмжээ

Хүний тоо дээд хэмжээ 100

Шинж тэмдэг илэрсэн хүмүүсийн оролцоог хориглох

20 дээш хүн оролцвол шалгах O-N

Одоогийн засгийн газрын арга хэмжээний бүрэн жагсаалтыг, түүний дотор үл хамаарах зүйлийг эндээс олж болно https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/ эсвэл  https://covid.gov.cz/.

Засгийн газрын арга хэмжээний дагуу хамар, амны хаалтыг хэрэглэх үүрэг өдий хүртэл үргэлжилсээр байна. Амьсгалын аппарат,маск хэрэглэх шаардлагатай газруудыг (жишээлбэл, FFP2, KN95) тодорхойлсон:

нийтийн тээврийн бүх хэрэгсэлд,

бүх битүү орчин, байшин дотор, оршин суух газар эсвэл дотуур байрнаас гадна (жишээлбэл, зочид буудлын өрөө),

хэрэв тухайн газарт 30-аас дээш хүн байгаа, тэднээс 1.5 м-ийн зайд байх боломжгүй бол гадаа, өгөгдсөн нөхцөлийг хангасан амьсгалын замын хамгаалалтыг хэрэглэх шаардлагатай.

Хамар, амны хамгаалалтыг хэрэглэх  үүргийн талаар хамгийн сүүлийн үеийн, дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэ вэбсайтаас авах боломжтой: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove

Шинж тэмдэг

Коронавирусын өвчний гол шинж тэмдгүүд нь халуурах, ханиалгах, амьсгаадах, толгой өвдөх, булчин, үе мөч өвдөх, амт үнэр алдах зэрэг шинж тэмдгүүд юм. Ковид-19 халдварын бусад илрэлүүд нь ядрах, бөөлжих, суулгах, хоолой өвдөх, хамраас нус гоожих зэрэг юм.

Ковид-19-ийн шинж тэмдэг илэрвэл эмчтэйгээ утсаар холбогдож, зааврыг нь дагаж мөрдөөрэй.

Танд эрүүл мэндийн асуудлын талаар илүү олон асуулт байна уу? Энэ хуудаснаас харна ууhttps://koronavirus.mzcr.cz/jak-postupovat-kdyz-mam-priznaky/

Хорио цээр, тусгаарлалт хоёулаа халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх нэг арга юм. Ялгаа нь энэ хүмүүс аль хэдийн тусгаарлагдмал байдлаар халдвар авсан байдаг.  Гэсэн хэдий ч халдвар авсан гэж сэжиглэгдсэн боловч нотлогдоогүй, үгүйсгэгдээгүй хүмүүсийг тусгаарлахад хорио цээрийн дэглэм хэрэглэдэг.

Хорио цээрийн дэглэмийн үргэлжлэх хугацаа нь хэд хэдэн зүйлээс хамаарна:

Танд эмнэлзүйн шинж тэмдэг илрээгүй

Эрсдэлтэй холбоо тогтоосноос хойш 5-7 дахь өдөр та RT-PCR-ын шинжилгээнд СӨРӨГ дүн гарсан бол -> эрсдэлтэй холбоо тогтоосноос хойш 7 хоногийн дараа хорио цээрийн дэглэм дуусна.

Та RT-PCR шинжилгээнд хамрагдахгүй -> эрсдэлтэй холбоо тогтоосноос хойш 14 хоногийн дараа хорио цээрийн дэглэм дуусна.

Танд эмнэлзүйн шинж тэмдэг илэрсэн –> та заавал RT-PCR шинжилгээ хийлгэнэ.

 

RT-PCR шинжилгээний эерэг үр дүн гарсан тохиолдолд тусгаарлалтыг томилно.

Хэрэв та халдвартай хүнтэй нэг өрхөд амьдардаг бөгөөд халдвар авсан хүнийг тусгаарлах боломжгүй бол халдвар авсан хүний ​​анхны эерэг үр дүн гарснаас хойш 5-7 дахь хоногт RT-PCR шинжилгээнд хамрагдаарай. Таны хорио цээрийн үргэлжлэх хугацааг дээр дурдсан дүрмээр зохицуулна.

Мэдээллийг энэ хуудаснаас харна уу: https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/karantena

Эмнэлзүйн шинж тэмдэг илрээгүй, нөхцөл хангагдсаныг нотолсон хүн хорио цээрийн дэглэмд орох шаардлагагүй:

Вакцинжуулалтын сүүлчийн тунгаас хойш 14 хоног байна (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria – 2-р тунгийн дараа, Janssen – 1-р тунгийн дараа)

Тусгаарлах хугацаа дуусахад өвчнөөр шаналж байсан боловч эхний эерэг шинжилгээнээс хойш 180 хоногоос илүүгүй хугацаа өнгөрсөн.

Сүүлчийн эрсдэлтэй холбоо тогтоосноос хойш 14 хоногийн дотор шинж тэмдэг илэрвэл тухайн хүнийг RT-PCR-ын шинжилгээнд хамруулахыг зааж өгнө. RT-PCR-ын шинжилгээний хариу эерэг гарсан тохиолдолд тухайн хүнийг тусгаарлах тушаал өгнө.

Гадаадын иргэдийг COVID 19-ийн эсрэг вакцинжуулалт
Нийтийн эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдаг бол та вакцин хийлгэж болно. Хэрэв төвлөрсөн захиалгын системд вакцин хийлгэх захиалга болохгүй бол 1221 дугаарын утас эсвэл өрхийн эмчтэйгээ холбоо барина уу.

Хэрэв та ЕХ-ны өөр улсад эрүүл мэндийн даатгалтай бол Чех улсад бүрэн тусламж үйлчилгээ авах эрхтэй бол (тэд S1 эрхийн бичиг баримттай) – бүртгүүлж болно.

Хэрэв та Европын Холбооны өөр улсад даатгуулсан ба Чех улсад байгаа бол Европын эрүүл мэндийн даатгалын картын (EHIC) дагуу та шаардлагатай тусламж үйлчилгээг авах эрхтэй бөгөөд Чехийн эрүүл мэндийн даатгалын компанид бүртгүүлнэ. Бүртгэлийг гадаадын иргэд Чехийн эрүүл мэндийн даатгалын компаниудаас авсан даатгуулагчийн дугаарыг ашиглан хийнэ. Тухайн хүн Чехийн эрүүл мэндийн даатгалын долоон компанийн аль нэгэнд туслах бүртгэл гэж нэрлэгдэх ёстой.

10-р сарын 18-аас хойш нэмэгдэл вакцинжуулалтыг бууруулах хугацааг богиносгох болно. Нэмэлт тунгийн бүртгэл нь өмнөх вакциныг хийлгэснээс хойш 6 сарын дараа 12-аас дээш насны бүх хүмүүст хамаарна. Ялангуяа ахмад настан, архаг өвчтэй иргэд, эрүүл мэндийн ажилтнууд, нийгмийн ажилтнуудад нэмэлт вакцин хийлгэхийг зөвлөж байна.

Өөрөө төлбөр төлөгчдийг вакцинжуулах:

2021 оны 6-р сарын 11-ээс эхлэн Чех улсын эрүүл мэндийн даатгалын компанид даатгуулаагүй тодорхой бүлгийн хүмүүсийг вакцинд хамруулж болно. Ийм тохиолдолд вакциныг өргөдөл гаргагч өөрөө төлдөг.

Өөрөө төлөгчөөр хэн вакцин хийлгэж болох вэ:

БНЧУ-ын иргэн, эсвэл

Гадаадын иргэдийн оршин суух тухай хуулийн дагуу Чех улсад 90 хоногоос дээш хугацаагаар оршин суух эрхтэй гадаадын иргэн (ЕХ болон гуравдагч орноос ирсэн) дараах нөхцөлүүдийн аль нэгийг хангасан бол:

БНЧУ-д удаан хугацаагаар болон байнгын оршин суух хүчинтэй зөвшөөрөлтэй,

Хүчинтэй урт хугацааны виз эзэмшигч байна,

БНЧУ-д түр оршин суух гэрчилгээ эсвэл байнгын оршин суух зөвшөөрөлтэй ЕХ-ны иргэн юм,

БНЧУ-д түр оршин суух гэрчилгээ эсвэл байнгын оршин суух зөвшөөрөлтэй ЕХ-ны иргэний гэр бүлийн гишүүн юм.

хаана бүртгүүлэх вэhttps://registrace.mzcr.cz/samoplatci
вакцинжуулалтын газруудын жагсаалтhttps://registrace.mzcr.cz/samoplatci/ocm
нэг тунгийн үнэ –хамгийн ихдээ 810 крон, өөрөөр хэлбэл хоёр тунгаар хамгийн ихдээ 1620 крон.

Юу авч явах вэ:
1. биеийн байцаалт
2.Чех улсад оршин суух зөвшөөрлийг баталгаажуулсан баримт
3.  төлбөрийн карт / бэлэн мөнгө

Та манай вэб сайтын COVID-19 хэсгээс илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой эсвэл Эрүүл мэндийн яамны 1221 дугаарын утсаар холбогдож нэмэлт асуулт асууж болно.

Гадаадын иргэдийг вакцинжуулах талаар нэмэлт мэдээллийг энэ вэбсайтаас авах боломжтой: Očkování cizích státních příslušníků · Covid Portál (gov.cz)

12-аас дээш насны хүмүүс вакцинд хамрагдах боломжтой.

Вакцинжуулалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авах боломжтой:

https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

Tест хийх

11-р сарын 22-оос урьдчилан сэргийлэх шинжилгээг (зөвхөн PCR, урьдчилан сэргийлэх антигений шинжилгээ  хийхгүй) зөвхөн эрүүл мэндийн даатгалаас төлнө:

18 нас хүрээгүй (сард 5 удаа)

эрүүл мэндийн шалтгаанаар COVID-19-ийн эсрэг вакцин хийлгэж болохгүй байгаа хүмүүс (сард 5 удаа)

COVID-19-ийн дор хаяж нэг тун вакцин хийлгэсэн хүмүүс (сард 5 удаа)

вакцинд бүрэн хамрагдсан, вакцины сүүлчийн тунг авснаас хойш 14 хоног өнгөрсөн. (сард 2 удаа)

Урьдчилан сэргийлэх антигений шинжилгээ нь  хорио цээрийн дэглэмд байгаа эсвэл COVID-19-ийн шинж тэмдэг илэрсэн хүмүүст зориулагдаагүй. Өвчний шинж тэмдэг илэрсэн хүмүүс өрхийн эмчтэйгээ холбоо барьж, PCR-ын шинжилгээ эсвэл бусад шаардлагатай шинжилгээ хийлгэх хүсэлтийг гаргана. Шинжилгээг өрхийн эмч, ариун цэврийн станцын захиалгаар хийлгэсэн бол эрүүл мэндийн даатгалд хамруулна.

Өвчний шинж тэмдэг илэрсэн хүмүүс өрхийн эмчтэйгээ холбоо барьж, PCR-ын шинжилгээ эсвэл бусад шаардлагатай шинжилгээ хийлгэх хүсэлтийг гаргана. Шинжилгээг өрхийн эмч, ариун цэврийн станцын захиалгаар хийлгэсэн бол эрүүл мэндийн даатгалд хамруулна.

11–р сарын 1-ээс шинжилгээний сөрөг үр дүнгийн хүчинтэй байх хугацааг богиносгож, PCR-ын шинжилгээний сөрөг үр дүнгийн хүчинтэй хугацаа нь туршилтын гүйцэтгэлээс хойш 72 цаг байна. Сөрөг антигений шинжилгээний үр дүнгийн хүчинтэй хугацаа 24 цаг байна.

Ажилчдын тест

Мягмар гаригаас 11-р сарын 23-аас ажилтнууд 7 хоногт нэг удаа антигений шинжилгээ (өөртөө шинжилгээ) хийх ба эхний шатны шинжилгээг 11-р сарын 29-ний дотор хийх, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийг 11-р сарын 29-ний өдрөөс эхлэн шалгах ёстой.

Үл хамаарах зүйл:

Бүрэн вакцин хийлгэж дууссанаас хойш 14 хоногийн дараа

Өвчин туссан хүмүүс (эхний эерэг шинжилгээнээс хойш 180 хоногоос бага хугацаанд)

Сүүлийн 7 хоногт тэд эрүүл мэндийн мэргэжлийн эмчийн хийсэн PCR буюу хурдан антиген шинжилгээнд сөрөг хариу гарсан

 Дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авах боломжтой: https://covid.gov.cz/opatreni/testovani-na-koronavirus/testovani-zamestnancu

Улсын хил дээрх арга хэмжээ

Африкийн сонгосон орнуудад аялах хориглоно

Вирусын шинэ хувилбар тархаж байгаатай холбогдуулан Өмнөд Африк, Намиби, Лесото, Свазиланд, Зимбабве, Ботсвана, Мозамбик, Замби зэрэг улсад 12 цагаас дээш хугацаагаар оршин суусан гуравдагч орны иргэдийг Чех улсад нэвтрэхийг хориглоно. сүүлийн хоёр долоо хоног. Бүгд Найрамдах Чех Улс, ЕХ-ны болон Чех улсад удаан хугацаагаар оршин суугч иргэдийн хувьд дээр дурдсан Африкийн орнуудаас нэвтрэх боломжийг зөвхөн эпидемиологийн хатуу нөхцөлд, өөрөөр хэлбэл вакцинжуулалтаас үл хамааран шинжилгээнд хамруулдаг.Үүний зэрэгцээ эдгээр газруудаар аялахгүй байхыг зөвлөж байна. Арга хэмжээ нь 12-р сарын 12 хүртэл хүчинтэй байгаа бөгөөд цаашид сунгах боломжоор байнга үнэлэгдэх болно.. (https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2021_11_26_prehledne_k_cestovani_zakaz_cest.html)

2021 оны 10-р сарын 27-ны өдрөөс эхлэн Эрүүл мэндийн яамны шинэчилсэн хамгаалалтын арга хэмжээ хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд үүний ачаар жишээлбэл, 0-12 насны хүүхдүүдийг чөлөөтэй нэвтрүүлэх нөхцөл бүрдэж, тахлын дүрэм тогтоогдоогүй байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авах боломжтой: https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-stanoveni-podminek-pro-vstup-na-uzemi-cr-s-ucinnosti-od-27-10-2021/

БНЧУ-ын нутаг дэвсгэрт хүмүүсийг оруулах (буцах) одоогийн дүрмийг эндээс олж болно: Koronavirus – informace MV – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Мөн та чех, англи хэлээр нэвтрэх талаарх мэдээллийг мэдээллийн шугамаас авах боломжтой:
+ 420 974 801 801 ажиллах хугацаа: Даваа – Пүрэв: 8:00 – 16:00 цагт мөн Баасан гаригт 8:00 -12:00 цагт эсвэл цахим шуудангаар: cestovani.covid19@mvcr.cz

БНЧУ-д орохын өмнө бусад зүйлсээс гадна нэвтрэх маягтыг бөглөх шаардлагатай – Příjezdový formulář / Public Health Passenger Locator Form (uzis.cz), Энэ маягтыг сүүлийн 14 хоногт гадаадад 12 цагаас дээш хугацаагаар байсан хүн бөглөх ёстой. Энэ үүрэг нь халдвар авах эрсдэл бага, дунд, өндөр, маш өндөр Европын болон Европоос бусад орноос ирсэн хүмүүст хамаарна. 18-аас доош насны хүмүүс өөрсдийн маягтыг бөглөхгүй, харин насанд хүрсэн зорчигч маягтдаа оруулна. Үл хамаарах зүйлийг эндээс олж болно: https://covid.gov.cz/opatreni/zahranici/navrat-ze-zahranici-dle-rizika-nakazy-v-dane-zemi#2021-07-31

Нэвтрэх маягтыг бөглөсөн тухай баталгаа, хэрэв боломжтой бол SARS-CoV-2 байгаа эсэхийг шалгах шаардлагатай шинжилгээний хариуг бүх оршин суух хугацаанд шалгаж болно.

БНЧУ-д нэвтрэх баталгааны жишээг эндээс олж болно: Vzory potvrzení pro vstup na území ČR – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

БНЧУ-ын нутаг дэвсгэрт нэвтрэх мэдээлэл нь бие даасан элчин сайдын яамнууд

PŘEHLED: Otevřené / uzavřené konzuláty, rozsah vízových služeb | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)

Элчин сайдын яамдын холбоо барих хаяг
Kontakty na zastupitelské úřady – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Коронавирусын халдвартай холбогдуулан БНЧУ-д гадаадын иргэдийн оршин суух асуудлыг шийдвэрлэх талаарх мэдээлэл –Орогнол, шилжин суурьшилтын  газар – ОАМП дээр

Энэ ажлын байранд зочлохын тулд урьдчилан захиалж, зочлохдоо зөвхөн амьсгалын дурдсанмаскийг хэрэглээрэй.

RT-PCR -ын шинжилгээний хариу эерэг гарсан тохиолдолд тогтоосон хорио цээрийн хугацаа дуустал ажлын байранд ирэхгүй байх.

Эдгээр хамгаалалтын хэрэгсэлгүй хүмүүсийг, мөн хорио цээрийн дэглэм дуусахаас өмнө ирсэн хүмүүсийг хүлээн авахгүй.

Онлайнаар захиалах боломжтой: Vítáme Vás v aplikaci internetového objednávání pro cizince | Internetové objednávání pro cizince (gov.cz), тухайн ажлын байрыг онлайнаар захиалах боломжтой бол, эсвэл тодорхой ажлын цагаар утсаар захиалах боломжтой. Informace pro cizince – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Přehled důležitých informací týkajících se pobytu cizince. Informace pro cizince – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Бүх арга хэмжээ, өөрчлөлтийг үл харгалзан эрүүл мэндийн даатгалд үргэлж хүчинтэй байх үүрэг хэвээр байна.

Хөдөлмөр эрхлэлт

Цар тахлын үед хөдөлмөр эрхэлж буй гадаадын иргэдэд хэрэгтэй мэдээлэл.
Zaměstnanci (mpsv.cz)

Ковид нөхөн төлбөрийн хөтөлбөрүүд

Антивирус А-ыг оны эцэс хүртэл сунгасан : https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/antivirus-plus-nucene-omezeni-provozu-karanteny

Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн нөхөн олговрын урамшуулал, DPP, DPČ – https://covid.gov.cz/situace/kompenzace/kompenzacni-bonus-pro-osvc-dpp-dpc-spolecniky-malych-sro-podzim-2021

Ковид нөхөн төлбөрийн хөтөлбөрүүдийн тойм:https://covid.gov.cz/situace/kompenzace

Сургууль, цэцэрлэг

БНЧУлс даяар сурагч нарт шинжилгээг хийх ажиллагаа явагдаж байна.

Даваа гараг бүр (эсвэл шинэ хичээлийн долоо хоногийн эхний өдөр) тест шалгалтыг давтан хийнэ.  O-N-T нөхцлүүдийн аль нэгийг нь өөр аргаар нотолж чадахгүй байгаа сурагчид тест өгнө өгнө.

Коронавирусын боловсролын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авах боломжтой: https://covid.gov.cz/situace/skolstvi

Сургуулиудад амны хаалт, амьсгалын аппарат зүүх талаарх мэдээллийг эндээс авах боломжтой: https://covid.gov.cz/situace/rousky-respiratory/rousky-ve-skolach

Мөн:

БНЧУ-ын Эрүүл мэндийн яам eRouska программын үйл ажиллагааг 2021 оны 10-р сарын сүүлээс түдгэлзүүлэх шийдвэр гаргасан.

Мэргэжлийн дадлага

Бүсийн төв тус бүрийн даргатай нь тохиролцсны дараа мэргэжлийн оюутнуудыг дадлага хийлгэх боломжтой.

Formulář smlouvy ke stažení.

Ажил мэргэжлийн дэвшил

Тухайн мэдээллийг энэ цахим хуудаснаас олж болно:

Údaje k fakturaci

Албан хаяг:

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Хаяг:

Lhotecká 559/7
143 01 Praha 12

Шуудангийн ба нэхэмжлэхийг илгээх хаяг:

P.O.Box 110
143 00 Praha 4

IČO: 60498021
DIČ: CZ60498021

Дансны дугаар:

Banka: ČNB Praha 1
ČÚ: 52626-881/0710