EU FLAG

Гадаадын иргэдийн интеграцчлалыг дэмжих төв - Өмнөд чех аймаг

ХАЯГ

Pernerova 444
530 02 Pardubice

ХОЛБОО БАРИХ

tel.: +420 466 989 228
e-mail: icpardubice@suz.cz

ЦАГИЙН ХУВААРЬ

Даваа 12:00 – 18:00
Мягмар –  олон нийтэд үйлчлэхгүй
Лхагва 12:00 – 18:00
Пүрэв 08:00 – 12:00
Баасан  08:00 – 12:00

Төвийн дарга
Mgr. Bc. Lenka Janošková, tel.: 607 860 847
e-mail: ljanoskova@suz.cz

Нийгмийн ажилтан
Mgr. Jana Pilíšková, tel.: 778 981 748
Mgr. Bc. Marcela Turay, tel.: 770 146 591
Mgr. Mariana Surová, DiS., tel.: 725 148 519
Mgr. Monika Hryzlíková, tel.: 778 494 557
Bc. Bára Oulická, DiS., tel.: 770 199 156
Mgr. Kateřina Zajícová, tel.: 773 779 256

Дасан зохицох интеграцийн курсын зохицуулагч (AIK )
Solomija Babijová, tel.: 778 423 508
e-mail: aikpardubice@suz.cz
Kuznietsov Denys, tel.: 770 135 004
e-mail: aikpardubice@suz.cz

Дасан
Bc. Blanka Panchártková, tel.: 778 981 876

Зохион байгуулагч
Bc. Eva Franzová Kreuzerová , tel.: 778 458 067

CPIC Litomyšl - тусдаа ажлын байр

ХАЯГ

J. E. Purkyně 918
570 20 Litomyšl

ХОЛБОО БАРИХ

e-mail: iclitomysl@suz.cz

ЦАГИЙН ХУВААРЬ

Даваа 12:00 – 17:00
Лхагва 8:00 – 12:00

Төвийн дарга
Mgr. Bc. Lenka Janošková, tel.: 607 860 847
e-mail: ljanoskova@suz.cz

Нийгмийн ажилтан
Mgr. Tomáš Pavlišta, tel.: 770 146 570

Дасан
Bc.Veronika Pouková, tel.: 770 147 681
e-mail: iclitomysl@suz.cz

Мэдээ

Нийгмийн зөвлөгөөг төвийн байранд өгөх

Интернет зөвлөгөө

Психолого-социальные консультации

Нийгэм соёлын сургалт

Олон нийтэд зориулсан үйл ажиллагаа

Newsletter