EU FLAG

Гадаадын иргэдийн интеграцчлалыг дэмжих төв - Өмнөд чех аймаг

ХАЯГ

Hálkova 171/2
779 00 Olomouc

ХОЛБОО БАРИХ

tel.: +420 585 204 686
e-mail: icolomouc@suz.cz

ЦАГИЙН ХУВААРЬ

Даваа 12:00 – 18:00
Мягмар –  олон нийтэд үйлчлэхгүй
Лхагва 12:00 – 18:00
Пүрэв 08:00 – 12:00
Баасан  08:00 – 12:00

Төвийн дарга
Mgr. Pavla Prudká, tel.: 725 339 389
e-mail:pprudka@suz.cz

Нийгмийн ажилтан
Eliška Růčková, DiS., tel.: 778 981 806
Bc. Anna Radová., tel.: 773 739 867

Дасан зохицох интеграцийн курсын зохицуулагч (AIK )
Bc. Pavlína Břoušková, tel.: 778 423 576
e-mail: aikolomouc@suz.cz
Bc. Kateřina Novotná, DiS., tel.: 770 138 050
e-mail: aikolomouc@suz.cz

Дасан
Bc. Anna Halamová, tel.: 778 981 805
e-mail: icolomouc@suz.cz

Зохион байгуулагч
Kateřina Uherková, tel.: 585 204 686

CPIC Šumperk - тусдаа ажлын байр

ХАЯГ

Žerotínova 830/63
787 01 Šumperk

ХОЛБОО БАРИХ

icsumperk@suz.cz

ЦАГИЙН ХУВААРЬ

Даваа 12:00 – 17:00
Лхагва 8:00 – 12:00

Төвийн дарга
Mgr. Pavla Prudká, tel.: 725 339 389
e-mail:pprudka@suz.cz

Нийгмийн ажилтан
Bc. Natálie Špičková, tel.: 771 228 021
e-mail: icsumperk@suz.cz
Mgr. et Mgr. Eliška Genčurová, tel.: 777 466 517
e-mail: icsumperk@suz.cz

Дасан
Lenka Drechslerová, DiS, tel.: 771 228 020
e-mail: icsumperk@suz.cz

Мэдээ

Нийгмийн зөвлөгөөг төвийн байранд өгөх

Нийгмийн зөвлөгөөг дагалдан явж үйлчилэх

Интернет зөвлөгөө

Психолого-социальные консультации

Нийгэм соёлын сургалт

Олон нийтэд зориулсан үйл ажиллагаа