EU FLAG

Гадаадын иргэдийн интеграцчлалыг дэмжих төв - Өмнөд чех аймаг

ХАЯГ

Českobratrská 2227/7
702 00 Ostrava

ХОЛБОО БАРИХ

tel.: +420 596 112 626
e-mail: icostrava@suz.cz

ЦАГИЙН ХУВААРЬ

Даваа 12:00 – 18:00
Мягмар –  олон нийтэд үйлчлэхгүй
Лхагва 12:00 – 18:00
Пүрэв 08:00 – 12:00
Баасан  08:00 – 12:00

Төвийн дарга
Mgr. Kamil Vývoda, tel.: 725 148 522
e-mail: kvyvoda@suz.cz

Нийгмийн ажилтан
Mgr. Aneta Kostřicová, DiS., tel.: 607 860 812
Mgr. Karolína Jakubek Nováková, tel.: 773 739 866
tel.: 773 739 865
Mgr. Kristýna Beránková, tel.: 770 147 444
Bc. Lucie Zauchová, tel.: 770 169 772

Дасан зохицох интеграцийн курсын зохицуулагч (AIK )
Mgr. Barbora Brusová, tel.: 778 423 506
Bc. Veronika Moravcová, tel.: 770 147 470
e-mail: aikostrava@suz.cz

Зохион байгуулагч
Ing. Pavla Nytrová, tel.: 596 112 626

CPIC Opava - тусдаа ажлын байр

ХАЯГ

Jaselská 552/16, Opava – Předměstí, 746 01

ХОЛБОО БАРИХ

e-mail: icopava@suz.cz

ЦАГИЙН ХУВААРЬ

Даваа 12:00 – 17:00
Лхагва 8:00 – 12:00

Төвийн дарга
Mgr. Kamil Vývoda, tel.: 725 148 522
e-mail: kvyvoda@suz.cz

Нийгмийн ажилтан
tel.: 778 495 537
Eva Míková, DiS., tel.: 770 147 551

Дасан
Bc. Zdenka Foltýnová, tel.: 770 147 581
e-mail: icopava@suz.cz

Мэдээ

Нийгмийн зөвлөгөөг төвийн байранд өгөх

Нийгмийн зөвлөгөөг дагалдан явж үйлчилэх

Интернет зөвлөгөө

Нийгэм соёлын сургалт

Олон нийтэд зориулсан үйл ажиллагаа