EU FLAG

БНЧУ-ын ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМЫН ДҮРВЭГСЭДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЗАХИРГААНЫ ХАРЬЯА ГАДААДЫН ИРГЭДИЙН ИНТЕГРАЧЛАЛЫГ ДЭМЖИХ ТӨВ

ПРАГА

Прага хотын интеграчилалын төв
Хэрэгжүүлэгч: Прага хотын интеграчилалын төвийг улсын нийслэл Прага хотын нэгдсэн захиргаа нь

Холбоо барих: www.icpraha.com
Хаяг: Žitná 1574/51, 110 00, Praha 1
Утас: +420 252 543 846

Прага хотын интеграчилалын төвийн ДАСАН ЗОХИЦОХ –ИНТЕГРАЦИЙН КУРС
Холбоо барих: aik.icpraha.com
Утас: +420 253 253 984

ӨМНӨД МОРАВ АЙМАГ

Өмнөд моравын гадаадын иргэдийн интеграцчлалыг дэмжих төв
Хэрэгжүүлэгч: Өмнөд моравын аймаг нь таван түнштэй хамтран ажилладаг – төрийн бус ба ашгийн бус байгууллагууд

Холбоо барих: www.cizincijmk.cz
Mezírka 1 (4. poschodí), 602 00 Brno
Утас.: +420 541 658 333

УСТИ АЙМАГ

Усти аймгийн гадаадын иргэдийн интеграцчлалыг дэмжих төв нь гуравдагч орны иргэдэд зориулсан
Хэрэгжүүлэгч: Интеграцын төвийн зөвлөгөө

Холбоо барих: www.centrumcizincu.cz
Velká Hradební 33, 400 21 Ústí nad Labem
Утас: +420 475 216 536

КРАЛОВЕ ХРАДЕЦ АЙМАГ

Кралове Храдец аймаг дахь гадаадын иргэдийн интеграцын төв
Хэрэгжүүлэгч: Храдец Кралова хотын Диокансийн католик шашны нэрэмжит харита /тусламжын газар/

Холбоо барих: www.cizincihradec.cz
Šafaříkova 666/9, 500 02 Hradec Králové
Утас.: +420 492 604 940
email: poradna.cizinci@hk.caritas.cz
skype: PoradnaHK