EU FLAG

Үндсэн мэдээлэл

2009 оноос хойш Дотоод Яамны Дүрвэгсдийн Байгууллагын Захиргаа Гадаадын иргэдийн интеграцчлалыг дэмжих арван дөрвөн төвийг (цаашид CPIC буюу төвүүд) Төв аймаг, Өмнөд Чех аймаг, Карловы Вары аймаг, Либерец аймаг, Моравскослезски аймаг, Оломоуц аймаг, Пардубиц аймаг, Плзень аймаг, Злин аймаг болон Высочина аймагт нээлээ.

Бусад байгууллагууд үлдсэн дөрвөн бүсэд ижил төстэй төвүүд ажиллуулдаг – Прага хотын төвд Прага хотын захиргаа, өмнөд Моравийн бүсэд Моравийн бүс нутгийн  захиргаа, Усти аймагт төрийн бус байгууллага интеграцчлалын асуудлаар зөвлөх төв, Карловы Вары  мужид Диосезийн католик шашны байгууллага ажилладаг.

Тус төвийн зорилго нь гадаадын иргэдийг энэ нийгэмд нэгтгэхэд урт хугацааны болон үзэл баримтлалын хувьд дэмжлэг үзүүлж тэд нарт орон зайг бий болгоход оршино. Гадаадын иргэдийн интеграцчлалыг дэмжих төвүүд нь улс даяар иж бүрэн сүлжээг бүрдүүлдэг бөгөөд энэ нь гадаадын иргэдийн зорилтот бүлэгтэй холбоотой интеграцчлалын бодлогын хэрэгжилтийг хангаж өгдөг.

2020 оны 7-р сарын 1-ээс эхлэн төвийн үйл ажиллагааг улсын төсвөөс төлдөг. Дотоод  Яамны Дүрвэгсдийн Байгууллагын төсвөөс 326/1999 хуулийн дагуу, Гадаадын иргэдийн оршин суух тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг үндэслэн. Үүнтэй ижил нэмэлт өөрчлөлтийг үндэслэн төвүүд нь дасан зохицох-интеграцийн сургалтыг 2021 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн зохион байгуулна.

2009 – 2020 онуудад эдгээр төвүүдийн үйл ажиллагааг ЕХ-ны төсвөөс, тухайлбал Европын гуравдагч орны иргэдийг нэгтгэх сангаас (2009 – 2015) санхүүжүүлсэн мөн Орогнол, Цагаачлал, интеграцийн сангаас (2015-2020).

Хэнд зориулсан:
Хуулийн дагуу удаан хугацаагаар оршин суудаг гадаадын иргэд, олон улсын хамгаалалтад хамрагдсан хүмүүс (орогнол хүсэгчид ба туслах хамгаалалтад хамрагдсан хүмүүст).

Үйлчилгээ:
Доорх дурдсан бүх  үйлчилгээнүүд гадаадын иргэдийн интеграцчлалыг дэмжих төвд үнэ төлбөргүй,
интеграцийн төвийн үйлчилгээ ба цагийн хувиарийг интернетээс харах боломжтой,
ЦПИЦ үйлчилгээ нь өөрийн хамаарагдах хот аймгаар нь хязгаарлахгүй, Чех улсын ямарч аймгийн интеграцийн төвд үйлчлүүлж болно, жишээлбэл Төв чех аймгийн интеграцийн төвд байдаг хотуудад бас үйлчлүүлж болно.

Үйлчилгээний төрөл:
– Нийгмийн зөвлөгөө
– Хуулийн зөвлөгөө
– Чех хэлний сургалт
– Орчуулагчын үйлчилгээ
– Нийгэм соёлын сургалт
– Интернетийн үйлчилгээ ба номын сан
– Олон нийтийн ажилчид
–Боловсрол, соёл, нийгмийн үйл ажиллагаа

Зохицуулах үйл ажиллагаа:
– Платформын тогтмол уулзалтуудыг хийх
– Холбогдох бүх түнш байгууллагууд, ялангуяа орон нутгийн засаг захиргаа, ажил олгогч нартай хамтран ажиллах, хөдөлмөрийн шилжих хөдөлгөөний нөлөөллийг шийдвэрлэхэд оролцох
– Бүс нутгийн зорилтот бүлгийг хянах

Дасан зохицох интеграцчилах сургалт

2021 оны 1-рсарын 1-ээс ГУРАВДУГААР ОРНЫ ГАДААДЫН ИРГЭДИЙН ШИНЭ ҮҮРЭГ:

Дасан зохицох-интеграцчилах сургалт „Чех Улсад тавтай морилно уу“

2021 оны 1-р сарын 1-ээс хойш БНЧУ-д урт хугацаагаар буюу байнгын оршин суух зөвшөөрөл олгосон гуравдагч орноос ирсэн гадаадын иргэн бүр оршин суух зөвшөөрлийн үнэмлэх хүлээн  авсан өдрөөс хойш нэг жилийн хугацаанд дасан зохицох- интеграцчилах сургалтад суралцах үүрэгтэй. Дотоод хэргийн яамны портал дээр энэ үүрэгт хамаарах гадаадын иргэдийн бүлгүүдийн жагсаалт, үүнд үл хамаарах зүйлүүдийг тусгасан байгаа.

Дасан зохицох- интеграцчилах  сургалт гэж юу вэ?

Дасан зохицох-интеграцчилах сургалт нь гадаадын иргэд БНЧУ-ын  нийгэмд чиг баримжаагаа бүрдүүлэх, анхан шатны мэдээлэл олж авах, БНЧУ-ын нийгмийн үндсэн үнэт зүйлс, түүний соёлтой танилцах, эрх, үүргээ мэдэх боломжийг олгоно. Сургалтуудын гол сэдэв нь гадаадын иргэн байхын тулд өдөр тутмын амьдралдаа тулгарч болох ерөнхий асуудлууд (оршин суух шаардлага, ажил эрхлэлт, боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, орон сууц гэх мэт) юм. Гол нь Гадаадын иргэдийн интеграцчилалыг дэмжих төв (интеграцчилалын төв) ба ашгийн бус байгууллагууд болох гадаадынханд үнэгүй зөвлөгөө өгөх, хэлний дамжаа, бусад үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллага, байгууллагуудын талаар танд мэдээлэл өгөх болно. Эдгээр төв, байгууллагууд нь ирээдүйд янз бүрийн асуудлыг шийдвэрлэхэд туслах болно.

Сургалтыг хэн зохион байгуулах, хаана явагдах вэ?

Сургалтуудыг зөвхөн Гадаадын иргэдийн интеграцчилалыг дэмжих төв удирдах бөгөөд үүнд нийт 18 төв байдаг бөгөөд тэдгээрийн аль дамжаанд хамрагдах нь зөвхөн танаас хамаарна. Гадаадын иргэдийн интеграцчилалыг дэмжих төв нь 1999 оны 326-дугаар, §155а дугаар хэсгийн дагуу байгуулагдсан Гадаадын иргэдийн интеграцчилалыг дэмжих төвөөс шууд зохион байгуулахгүй, эсвэл удирдан зохион байгуулахгүй, нэмэлт өөрчлөлт оруулсан бол үүрэг гэж хүлээн зөвшөөрөхгүй.

Та сургалтаа шууд интеграцчилалын төвүүдийн байранд (олон нийтийн сургалт гэж нэрлэдэг) бөглөж болно, эсвэл үүнийг ажил олгогч тань төвүүдийн аль нэгтэй хамтран зохион байгуулж болно (олон нийтийн бус сургалт гэж нэрлэдэг).Хоёр тохиолдолд хоёуланд нь сургалтын хэлбэр ижил байна.

Үүнийг ямар хэл дээр хэн явуулдаг вэ?

Дөрвөн цаг үргэлжлэх уг сургалтыг мэргэшсэн, мэргэжлийн багш Чех хэл дээр удирдан явуулдаг. Дараа нь агуулгыг чадварлаг орчуулагч Англи, Орос, Украин, Испани, Франц, Серби, Монгол, Араб, Вьетнам хэлээр орчуулна.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтаас эндээс авах боломжтой (ODKAZ NA ROZKLIKNUTÍ –  záložka v části AKTIVITY PRO KLIENTY) (ҮНДСЭН ХОЛБООТОЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ- ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭСЭГ)

Informace o COVID-19

Одоогийн байдлаар тус төвүүд нь урьдчилан сэргийлэх зорилгоор биечлэн буюу хүлээн авч зөвлөгөө өгөхгүй байгаа учраас та утас, е-мэйл, нийгмийн сүлжээ ашиглан эсвэл шууд онлайн холбогдож зөвлөгөө авч болно.

Өвчний талаарх мэдээлэл: otevřít

Чех улсын засгийн газрын зүгээс авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаарх хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийг эндээс авна уу: opatření vlády MNG

Чех улсын засгийн газрын зүгээс авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаарх хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийг эндээс авна уу:

Одоогийн байдлаар гадаадын иргэдэд хүргэх мэдээлэл (оршин суух, аялах):
COVID-19-ийн халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх мөн улсын хэмжээнд тогтоосон онц байдалын улмаас Дотоод хэргийн яамны салбар нэгж ажлын байранд гадаад иргэдийн оршин суухтай холбоотой аливаа үйл ажиллагааг 2020 оны 3-р сарын 16-ны өдрөөс эхлэн түр хязгаарлан явуулж байна. Ажлын байранд зөвхөн нэн чухал шаардлагатай ажлуудыг гүйцэтгэнэ.

Чех улсад онц байдал зарлахад хууль ёсны дагуу оршин сууж байсан гадаадын иргэд тус улсад оршин суухтай холбоотой аливаа асуудлыг шийдвэрлүүлэх шаардлагагүй бөгөөд онц байдлын хугацаанд хугацаанд цаашид ЧУ-ын нутаг дэвсгэр дээр оршин сууж болно.

БНЧех улсад зөвхөн 90 хоногоос дээшхугацаагаар түр болон байнга оршин суух эрх бүхий гадаадын иргэдэд 2020 оны 3 сарын 16-ны 00:00 цагаас эхлэн тус улсад нэвтрэхийг зөвшөөрнө.

Хэрэв та БНЧех улсад ажил эрхлэлтийн картаар ажиллаж байгаа бол онц байдал зарласан 2020 оны 3 сарын 19-ний өдрөөс эхлэн онц байдал дуустал эхний 6 сарын хугацаа дуусахаас өмнө ч мөн ажил олгогч эсвэл ажлын байраа өөрчилж болно. Таны хөдөлмөр эрхлэлтэд гарсан аливаа өөрчлөлтийг хууль тогтоомжийн дагуу Дотоод хэргийн яаманд мэдэгдэх үүрэг хүчин төгөлдөр хэвээр хэрэгжинэ.

Чухал шаардлагатай бусад мэдээллийг дараах линкээс авна уу:
https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnosti-a-informace-pro-cizince-prevence-rozsireni-covid-19.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimky-z-omezeni-cestovani.aspx

Цагаачлал, шилжих хөдөлгөөн, суурьшилын асуудал эрхлэсэн газрын ажиллагааны хязгаарлал,ажлын цагийн хуваарь:
Oznámení o úpravě provozu pracovišť MV ČR v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem

Коронавирусын халдварт өвчний тухаймэдээлэл:
https://koronavirus.mzcr.cz/

3-р сарын 16-ны Даваа гарагаас эхлэн татвар төлөгчдийндараах зарим нэрийн татвар төлөхийг хойшлуулж байна. Үүнд:
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/pruvodce-pro-danove-poplatniky-v-souvisl-37856

БНЧех Улсын Нийгмийн хамгааллын газар нь олон нийтэд хүсэлт шаардлагуудаа цахим хэлбэрээр шийдвэрлүүлэх боломж олгож байна. Энэ тухай:
https://www.cssz.cz/web/cz/-/ceska-sprava-socialniho-zabezpeceni-umoznuje-verejnosti-vyridit-vetsinu-pozadavku-elektronicky-a-pristupuje-k-organizacnim-opatrenim-s-cilem-snizit-ri

Хөдөлмөр, нийгмийн халамжийн яамнаас хэрэгжүүлж буй зарим онцгой арга хэмжээ:
https://www.mpsv.cz/informace-ke-koronaviru

Улс хагас жилийн турш бүх хувиар бизнес эрхлэгчдийг тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлж байна. Энэ тухай:
https://www.mpsv.cz/web/cz/osvc-info

Засгийн газар “Антивирус” хөтөлбөрийн хүрээнд ажил чин болон ажил олгогчдод үзүүлэх дараах дэмжлэг үүдийг санаачлан баталлаа. Үүнд:
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/podpora-firem-v-programu-antivirus-pokracuje-vlada-schvalila-dalsi-navrhy-ministryne-malacove

 Хөдөлмөрийн алба нь ихэнх асуудлуудыг онлайнаар шийдвэрлүүлэх боломжийг олгож байна. Энэ тухай:
https://www.uradprace.cz/

Гадаад явдалын яам гадаад улс оронд буй Чех иргэддээ эх орондоо буцаж ирэхийг зөвлөж байна. Энэ тухай:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/vyhlaseni_nouzoveho_stavu.html

Чухал шаардлагатай бусад мэдээллийг өөрийн оршин амьдарч буй газрийн интеграчлалын төвийн вэбсайта ас авна уу: Integrační centra

Мэргэжлийн дадлага

Бүсийн төв тус бүрийн даргатай нь тохиролцсны дараа мэргэжлийн оюутнуудыг дадлага хийлгэх боломжтой.

Formulář smlouvy ke stažení.

Ажил мэргэжлийн дэвшил

Тухайн мэдээллийг энэ цахим хуудаснаас олж болно:

Údaje k fakturaci

Албан хаяг:

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Хаяг:

Lhotecká 559/7
143 01 Praha 12

Шуудангийн ба нэхэмжлэхийг илгээх хаяг:

P.O.Box 110
143 00 Praha 4

IČO: 60498021
DIČ: CZ60498021

Дансны дугаар:

Banka: ČNB Praha 1
ČÚ: 52626-881/0710