EU FLAG

Projekt Český jazyk v integračních Centrech, reg. č. AMIF/27/01, je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Мэдээ

ГАДААДЫН ИРГЭДЭД ВАКЦИН ХИЙХ

Чех улсын нийтийн эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоонд даатгуулаагүй хүмүүсийг вакцинжуулах боломжтой, өөрөөр хэлбэл. Гадаадын иргэдийн оршин суух тухай хуулийн дагуу Чех улсад 90-ээс дээш хоног

Více informací »

Үндсэн мэдээлэл

2009 оноос хойш Дотоод Яамны Дүрвэгсдийн Байгууллагын Захиргаа Гадаадын иргэдийн интеграцчлалыг дэмжих арван дөрвөн төвийг (цаашид CPIC буюу төвүүд) Төв аймаг, Өмнөд Чех аймаг, Карловы Вары аймаг, Либерец аймаг, Моравскослезски аймаг, Оломоуц аймаг, Пардубиц аймаг, Плзень аймаг, Злин аймаг болон Высочина аймагт нээлээ.

Бусад байгууллагууд үлдсэн дөрвөн бүсэд ижил төстэй төвүүд ажиллуулдаг – Прага хотын төвд Прага хотын захиргаа, өмнөд Моравийн бүсэд Моравийн бүс нутгийн  захиргаа, Усти аймагт төрийн бус байгууллага интеграцчлалын асуудлаар зөвлөх төв, Карловы Вары  мужид Диосезийн католик шашны байгууллага ажилладаг.

Тус төвийн зорилго нь гадаадын иргэдийг энэ нийгэмд нэгтгэхэд урт хугацааны болон үзэл баримтлалын хувьд дэмжлэг үзүүлж тэд нарт орон зайг бий болгоход оршино. Гадаадын иргэдийн интеграцчлалыг дэмжих төвүүд нь улс даяар иж бүрэн сүлжээг бүрдүүлдэг бөгөөд энэ нь гадаадын иргэдийн зорилтот бүлэгтэй холбоотой интеграцчлалын бодлогын хэрэгжилтийг хангаж өгдөг.

2020 оны 7-р сарын 1-ээс эхлэн төвийн үйл ажиллагааг улсын төсвөөс төлдөг. Дотоод  Яамны Дүрвэгсдийн Байгууллагын төсвөөс 326/1999 хуулийн дагуу, Гадаадын иргэдийн оршин суух тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг үндэслэн. Үүнтэй ижил нэмэлт өөрчлөлтийг үндэслэн төвүүд нь дасан зохицох-интеграцийн сургалтыг 2021 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн зохион байгуулна.

2009 – 2020 онуудад эдгээр төвүүдийн үйл ажиллагааг ЕХ-ны төсвөөс, тухайлбал Европын гуравдагч орны иргэдийг нэгтгэх сангаас (2009 – 2015) санхүүжүүлсэн мөн Орогнол, Цагаачлал, интеграцийн сангаас (2015-2020).

Хэнд зориулсан:
Хуулийн дагуу удаан хугацаагаар оршин суудаг гадаадын иргэд, олон улсын хамгаалалтад хамрагдсан хүмүүс (орогнол хүсэгчид ба туслах хамгаалалтад хамрагдсан хүмүүст).

Үйлчилгээ:
Доорх дурдсан бүх  үйлчилгээнүүд гадаадын иргэдийн интеграцчлалыг дэмжих төвд үнэ төлбөргүй,
интеграцийн төвийн үйлчилгээ ба цагийн хувиарийг интернетээс харах боломжтой,
ЦПИЦ үйлчилгээ нь өөрийн хамаарагдах хот аймгаар нь хязгаарлахгүй, Чех улсын ямарч аймгийн интеграцийн төвд үйлчлүүлж болно, жишээлбэл Төв чех аймгийн интеграцийн төвд байдаг хотуудад бас үйлчлүүлж болно.

Үйлчилгээний төрөл:
– Нийгмийн зөвлөгөө
– Хуулийн зөвлөгөө
– Чех хэлний сургалт
– Орчуулагчын үйлчилгээ
– Нийгэм соёлын сургалт
– Интернетийн үйлчилгээ ба номын сан
– Олон нийтийн ажилчид
–Боловсрол, соёл, нийгмийн үйл ажиллагаа

Зохицуулах үйл ажиллагаа:
– Платформын тогтмол уулзалтуудыг хийх
– Холбогдох бүх түнш байгууллагууд, ялангуяа орон нутгийн засаг захиргаа, ажил олгогч нартай хамтран ажиллах, хөдөлмөрийн шилжих хөдөлгөөний нөлөөллийг шийдвэрлэхэд оролцох
– Бүс нутгийн зорилтот бүлгийг хянах

Дасан зохицох интеграцчилах сургалт

2021 оны 1-рсарын 1-ээс ГУРАВДУГААР ОРНЫ ГАДААДЫН ИРГЭДИЙН ШИНЭ ҮҮРЭГ:

Дасан зохицох-интеграцчилах сургалт „Чех Улсад тавтай морилно уу“

2021 оны 1-р сарын 1-ээс хойш БНЧУ-д урт хугацаагаар буюу байнгын оршин суух зөвшөөрөл олгосон гуравдагч орноос ирсэн гадаадын иргэн бүр оршин суух зөвшөөрлийн үнэмлэх хүлээн  авсан өдрөөс хойш нэг жилийн хугацаанд дасан зохицох- интеграцчилах сургалтад суралцах үүрэгтэй. Дотоод хэргийн яамны портал дээр энэ үүрэгт хамаарах гадаадын иргэдийн бүлгүүдийн жагсаалт, үүнд үл хамаарах зүйлүүдийг тусгасан байгаа.

Дасан зохицох- интеграцчилах  сургалт гэж юу вэ?

Дасан зохицох-интеграцчилах сургалт нь гадаадын иргэд БНЧУ-ын  нийгэмд чиг баримжаагаа бүрдүүлэх, анхан шатны мэдээлэл олж авах, БНЧУ-ын нийгмийн үндсэн үнэт зүйлс, түүний соёлтой танилцах, эрх, үүргээ мэдэх боломжийг олгоно. Сургалтуудын гол сэдэв нь гадаадын иргэн байхын тулд өдөр тутмын амьдралдаа тулгарч болох ерөнхий асуудлууд (оршин суух шаардлага, ажил эрхлэлт, боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, орон сууц гэх мэт) юм. Гол нь Гадаадын иргэдийн интеграцчилалыг дэмжих төв (интеграцчилалын төв) ба ашгийн бус байгууллагууд болох гадаадынханд үнэгүй зөвлөгөө өгөх, хэлний дамжаа, бусад үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллага, байгууллагуудын талаар танд мэдээлэл өгөх болно. Эдгээр төв, байгууллагууд нь ирээдүйд янз бүрийн асуудлыг шийдвэрлэхэд туслах болно.

Сургалтыг хэн зохион байгуулах, хаана явагдах вэ?

Сургалтуудыг зөвхөн Гадаадын иргэдийн интеграцчилалыг дэмжих төв удирдах бөгөөд үүнд нийт 18 төв байдаг бөгөөд тэдгээрийн аль дамжаанд хамрагдах нь зөвхөн танаас хамаарна. Гадаадын иргэдийн интеграцчилалыг дэмжих төв нь 1999 оны 326-дугаар, §155а дугаар хэсгийн дагуу байгуулагдсан Гадаадын иргэдийн интеграцчилалыг дэмжих төвөөс шууд зохион байгуулахгүй, эсвэл удирдан зохион байгуулахгүй, нэмэлт өөрчлөлт оруулсан бол үүрэг гэж хүлээн зөвшөөрөхгүй.

Та сургалтаа шууд интеграцчилалын төвүүдийн байранд (олон нийтийн сургалт гэж нэрлэдэг) бөглөж болно, эсвэл үүнийг ажил олгогч тань төвүүдийн аль нэгтэй хамтран зохион байгуулж болно (олон нийтийн бус сургалт гэж нэрлэдэг).Хоёр тохиолдолд хоёуланд нь сургалтын хэлбэр ижил байна.

Үүнийг ямар хэл дээр хэн явуулдаг вэ?

Дөрвөн цаг үргэлжлэх уг сургалтыг мэргэшсэн, мэргэжлийн багш Чех хэл дээр удирдан явуулдаг. Дараа нь агуулгыг чадварлаг орчуулагч Англи, Орос, Украин, Испани, Франц, Серби, Монгол, Араб, Вьетнам хэлээр орчуулна.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг манай вэбсайтаас эндээс авах боломжтой (ODKAZ NA ROZKLIKNUTÍ –  záložka v části AKTIVITY PRO KLIENTY) (ҮНДСЭН ХОЛБООТОЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ- ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЭСЭГ)

Informace o COVID-19

2021 оны 4-р сарын 12-ны байдлаар онц байдал дууссан боловч зарим арга хэмжээ хэвээр хэрэгжэх болно.

Засгийн газрын арга хэмжээний дагуу хамар, амны хаалтыг  хэрэглэх үүрэг байсаар байна. Амны хаалтыг ашиглах шаардлагатай газруудыг (жишээлбэл, FFP2, KN95) тодорхойлсон болно:

оршин суух газар эсвэл дотуур байр (зочид буудлын өрөөнд) гадна бусад бүх битүү орчин, байшин дотор хэрэглэх

захиргаа, албан газар, байгууллага, суурин газрын гаднах нийтийн эзэмшлийн бусад бүх газарт  2-оос илүү хүн цуглрасан газар хэрэглэх, зөвхөн гэр бүлийн гишүүд л биш бол 2 метрийн зайг баримтлах.

Хамар, амны хамгаалалтыг хэрэглэх  үүргийн талаар хамгийн сүүлийн үеийн, дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэ вэбсайтаас авах боломжтой:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove

 eRouška энэ програмын тусламжтайгаар та COVID-19 тархалтыг зогсооход туслах болно. Энэ нь халдвар авсан хүнтэй эрсдэлтэй тааралдсан болох талаар хэрэглэгчдэд цаг тухайд нь болон үл мэдэгдэх байдлаар сэрэмжлүүлэх боломжийг олгодог. Аппликейшн нь таны хувийн нууцыг дээд зэргээр хамгаалдаг бөгөөд таны хувийн мэдээлэл, байршлыг мэддэггүй. https://erouska.cz/

Шинж тэмдэг

Коронавирусын өвчний гол шинж тэмдэг нь халуурах, ханиалгах, амьсгаадах, толгой өвдөх, булчин, үе мөч өвдөх, амт, үнэр алдах зэрэг шинж тэмдгүүд орно. Ковид-19-ийн халдварын бусад илрэлүүд нь ядрах, бөөлжих, гүйлгэх, хоолой өвдөх, ханиад хүрэх юм. 

Хэрэв ковид-19 өвчний шинж тэмдэг илэрвэл өрхийн эмчтэйгээ утсаар холбоо барьж, зааврыг нь дагаж мөрдөнө.

Эрүүл мэндийн асуудлын талаар танд асуулт байна уу? Эндээс харна уу

 https://koronavirus.mzcr.cz/jak-postupovat-kdyz-mam-priznaky/ 

Хорио цээр

Хорио цээр, тусгаарлалт хоёулаа халдварт өвчин тархахаас урьдчилан сэргийлэх арга юм. Үүний ялгаа нь энэ хүмүүсийг аль хэдийн халвар авсан гэж үздэг. Гэвч хэдий ч хорио цээрийг халдвар авсан гэж сэжиглэж байгаа боловч нотлогдоогүй, эдгээр  хүмүүсийг тусгаарлах нь зөв арга юм.

Хорио цээрийн дэглэм халдвар авсан хүнтэй хамгийн сүүлд холбоо барьснаас хойш 14 хоног үргэлжилдэг, эндээс илүү их мэдээлэл авах боломжтой:https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/karantena

Ковид-19-ийн эсрэг вакцин хийлгэсэн бол эрсдэлтэй хавьтлын дараа хорио цээр тогтоох шаардлагагүй (Хэрэв та хоёр тунгийн вакцин хийлгэсэн бол эхний тунгаас хойш дор хаяж 22 хоног байх ёстой бөгөөд эхний ба хоёр дахь тун  хоорондин хугацаа 90-ээс дээш хоног өнгөрөөгүй байх ёстой. Хоёр дахь тунгаа хийлгэсний дараа таны вакцин 9 сарын хугацаанд хүчинтэй болно. Хэрэв та нэг тун вакцин хийлгэсэн бол энэ тунгаас хойш 14 хоногийн дараа вакцинд хамрагдсан гэж үзнэ. Хэрэв таны шинжилгээний хариу эерэг гарч  тусгаарлагдаж байсан бол тэр хугацаагаас хойш 180 хоногт  хорио цээрийн дэглэм тогтоох шаардлагагүй. 

COVID 19-ийн эсрэг гадаадын иргэдэд вакцин хийх

Нийтийн эрүүл мэндийн даатгалд хамаарагдаг бол – вакцин хийлгэж болно.  Төвлөрсөн захиалгын системд вакцин хийлгэхээр бүртгүүлэх боломжгүй бол 1221 дугаар утасаар эсвэл өөрийн өохийн эмчтэйгээ холбоо бариарай.

Хэрэв та ЕХ-ны өөр улсад даатгуулсан бөгөөд та Чех улсад бүрэн үйлчилгээ авах эрхтэй бол (тэд S1 эрхийн баримт бичгийг эзэмшдэг) бол та бүртгүүлэх боломжтой.

Хэрэв та Европын холбооны өөр улсад даатгуулсан, мөн Чех улсад байгаа бол Европын эрүүл мэндийн даатгалын карт (EHIC) -ын дагуу шаардлагатай тусламж үйлчилгээг авах эрхтэй бөгөөд Чехийн эрүүл мэндийн даатгалын компанид бүртгүүлэх шаардлагатай. Бүртгэлийг гадаадын иргэдийн Чехийн эрүүл мэндийн даатгалын компаниудаас авдаг даатгуулагчдын тоог ашиглан явуулна. Тухайн хүн туслах гэж нэрлэгддэг бүртгэлийг Чехийн эрүүл мэндийн даатгалын долоон компанийн аль нэгэнд нь хийлгэх ёстой.

Шинээр өөрөө төлбөр төлдөг хүмүүст вакцин хийлгэх боломжтой

2021 оны 6-р сарын 11-ээс Чех улсын эрүүл мэндийн даатгалын компанид даатгуулаагүй зарим бүлэг хүмүүст вакцин хийлгэж болно. Ийм тохиолдолд өргөдөл гаргагч вакцинжуулалтын зардлыг өөрөө төлдөг.

Хэн өөрөө төлбөрөө төлөөд вакцин хийлгэх боломжтой вэ:

Чех улсын иргэн, эсвэл гуравдагч орны иргэн

Гадаадын иргэдийн оршин суух тухай хуулийн дагуу Чех улсад 90-ээс дээш хоног оршин суух зөвшөөрөлтэй гадаадын иргэн (ЕХ эсвэл гуравдагч орнуудаас) дараахь нөхцлүүдийн аль нэгийг хангасан:

Чех улсад урт хугацааны буюу байнгын оршин суух зөвшөөрөлтэй хүчинтэй,

хүчинтэй урт хугацааны визтэй,

Европын Холбооны иргэн бөгөөд түр оршин суух зөвшөөрөлтөй, эсвэл Чех улсад байнгын оршин суух эрхтэй,

Чех улсад түр оршин суух эрхтэй эсвэл байнгын оршин суух зөвшөөрөлтэй ЕХ-ны иргэний гэр бүлийн гишүүн

Өөрөө төлбөр төлдөг хүмүүс аймаг бүрт нэг төвд вакцин хийлгэх боломжтой. Та эдгээр вакцинжуулалтын  жагсаалтыг дараах хаягаас олж болно registrace.mzcr.cz/samoplatci/ocm

Нэг вакцинжуулалтын тунгийн дээд үнэ 810 кроноос хэтрэхгүй. Өөрөөр хэлбэл хоёр тун 1620 крон.

Өөрөө төлбөр төлөгчийн хувьд та энэ вэбсайт дээр вакцин хийлгэхээр бүртгүүлэх боломжтой: https://registrace.mzcr.cz/samoplatci

Вакцин хийлгэхдээ өөртөө авчирах зүйлүүд:

иргэний үнэмлэх; хэрэв та Чех улсын иргэн биш бол Чех улсад оршин суух зөвшөөрлөө баталгаажуулах баримт бичгийг авчирна,

бэлэн мөнгө эсвэл карт, анхаар зарим вакцинжуулалтын төвүүд төлбөрийг газар дээр нь зөвхөн картаар хүлээн авдаг.

Гадаадын иргэдийг вакцинжуулах талаархи нэмэлт мэдээллийг энэ вэбсайтаас авах боломжтой:Očkování cizích státních příslušníků · Covid Portál (gov.cz)

2021оны 6-р сарын 4-оос вакцин хийлгэхээр бүртгүүлэх боломжтой:

16 наснаас дээш

Энэ вакцинжуулалтын талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авах боломжтой:

https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

Өнөөгийн мэдээлэл:

Засгийн газрын арга хэмжээ

5-р сарын 31-ээс эхлэн тархалтын эсрэг арга хэмжээг зөөлрүүлэв.

– Ресторан, усан бассейн, бассейн, интернэтийн саун, давстай агуй, клуб, диско (зөвхөн суух зориулалттай), тоглоомын өрөө, казиногийн газрыг нээлээ – дэлгэрэнгүй мэдээллийг вэбсайтаас авах боломжтой: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

O-N-T системийг нэвтрүүлсэн бөгөөд O-N-T систем нь тухайн хүн ажил, сургууль, үйлчилгээний газарт ороход тавигдах шаардлагыг хангаж байгаагаа нотлох арга юм.

Энэ нь вакцинжуулалт, шинжилгээ, ковид-19 туссан гэсэн гурван үндсэн тулгуур дээр суурилдаг. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хаягаар авна уу: https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/system-o-n-t-ockovani-prodelana-nemoc-test

Одоогийн засгийн газрын хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний бүрэн жагсаалт, түүнд үл хамаарах зүйлүүдээс олж болно. https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/ эсвэл https://covid.gov.cz/.

 Улсын хил дээрх арга хэмжээ

https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-ceske-republiky-s-ucinnosti-od-1-6-2021-do-odvolani/

Чех улсын нутаг дэвсгэрт нэвтрэх (буцаж ирэх) одоогийн дүрмийг олж болно:Koronavirus – informace MV – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Эрүүл мэндийн яам 2021 оны 6-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн шинэчилсэн хамгаалалтын арга хэмжээ гаргасан (эндээс харна уу: https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-ceske-republiky-s-ucinnosti-od-1-6-2021-do-odvolani/).
Жишээлбэл, одоо хөрш зэргэлдээ орон луу 24 цагийн дотор тестгүй, тусгаарлалтгүйгээр зорчих боломжтой болно. Хорват улс нь нутаг дэвсгэрт нэвтрэх вакцинжуулалтыг хүлээн зөвшөөрдөг орнуудын бүлэгт шинээр элсэв.

Бусад шалтгаанаар Чех улсад гадаадын иргэдийг хилээр нэвтэх, оршин суухыг хориглох:

a) бизнес эсвэл бусад ижил төстэй үйл ажиллагаанууд руу буцах

б) хүүхэд, хамаатан садан, амьтанд анхаарал халамж тавих

в) эмнэлгийн болон нийгмийн үйлчилгээний байгууллагуудад зайлшгүй шаардлагатай аялал, хамаатан садан, ойр дотны хүмүүст шаардлагатай дагалдах хэрэгслээр хангах зэрэг яаралтай албан болон онцгой байдлын асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор аялах

г) оршуулгын ёслолд оролцох

д) дадлага, шалгалт зэрэг боловсролын ажилд оролцох

е) зөвшөөрөлтөй цуглаан чуулганд оролцох

ё) өөрийн оршин суугаа газар руу явах

Зарим тохиолдолд жуулчнаар ирэх боломжтой байдаг бөгөөд Чех улсад нэвтрэх, буцах талаархи дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авах боломжтой: https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART&#Cestovani

Та чех, англи хэл дээр нэвтрэх тухай мэдээллийг infoline дээрээс авах боломжтой: + 420 974 801 801 цаг: Даваа – Пүрэв: 8:00 – 16:00, Баасан гарагт 8:00 -12: 00 эсвэл имэйлээр: аялал .covid19 @ mvcr.cz

Бүгд Найрамдах Чех Улсын нутаг дэвсгэрт Элчин сайдын яамдаас нэвтрэх мэдээлэл

PŘEHLED: Otevřené / uzavřené konzuláty, rozsah vízových služeb | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)

Элчин сайдын яамдын холбоо барих хаяг
Kontakty na zastupitelské úřady – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Дотоод хэргийн яамны Чех улсад нэвтрэх тухай өнөөгийн мэдээлэл

Эрсдэл багатай орнуудын жагсаалтад ороогүй орнуудаас Чех улсад нэвтрэх нөхцөл бол ирэхээс өмнө ирэх хуудсыг бөглөх явдал юм. Příjezdový formulář / Public HealthPassengerLocatorForm (uzis.cz)

Түүнчлэн COVID-19-ийн шинжилгээнд хамрагдах шаардлагатай. Нэвтрэх хуудасыг бөглөх, ирэхээс өмнө хийлгэсэн SARS-CoV-2 шинэжилгээний эерэг хариуг байгаа эсэхийг шалгана.

Чех улсын нутаг дэвсгэрт нэвтрэх маягтын үлгэр жишээ: Vzory potvrzení pro vstup na území ČR – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Чех улсад коронавирустай холбоотой гадаадын иргэдийн оршин суух асуудлыг шийдвэрлэх тухай мэдээлэл

Чех улсын Дотоод хэргийн яамны орон сууцны ажлын байранд нэвтрэхийг зөвхөн урьдчилан захиалсан үйлчлүүлэгчид зөвшөөрнө. Бүх үйлчилгээг  захиалах боломжтой. Захиалга хийлгүйгээр зөвхөн дараах тохиолдолд ажлын байранд ирэх боломжтой:

гадаадын иргэнийг гарах эцсийн хугацааг тогтоосон бол гарах тушаал гаргах

олон нийтийн тогтоолоор хүргүүлсэн баримт бичгийг хүлээн авах

хэрэв гадаадын иргэнийг өмнө нь захиргааны байгууллагаас ирэхийг урьсан бол (жишээлбэл, оригнал гадаад паспорт- баримт бичгийн эх хувийг эсвэл бүртгэлийн анхны баримт бичгийг танилцуулах, шийдвэр гаргахаас өмнө хавтаст хэрэгтэй танилцах)

гадаадын иргэн нотолсон шалтгаанаар хойшлох эрсдэлтэй бол түр виз олгох (төрийн бусад байгууллагын хэрэгцээнд зориулж нисэх тасалбар/ тасалбарыг баримтжуулсан явах огноо)

Хэрэв Эрүүл мэндийн яамны хүчин төгөлдөр хамгаалалтын арга хэмжээ нь БНЧУ-д нэвтэрсний дараа SARS-CoV-2 илэрсэн эсэхийг тодорхойлох RT-PCR шинжилгээнд хамрагдахыг шаардсан бол тус яамны Орогнол ба цагаачлалын бодлогын газрын ажлын байранд зочилж болохгүй. Энэхүү туршилтын сөрөг үр дүн гарах хүртэл таныг хүлээн авахгүй!!

Онлайнаар захиалах боломжтой:Vítáme Vás v aplikaci internetového objednávání pro cizince | Internetové objednávání pro cizince (gov.cz),  хэрэв тухайн ажлын байранд онлайнаар захиалах, эсвэл ажлын байрны тогтсон цагаар утсаар захиалах боломжтой. Kontakty – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Гадаадын иргэний оршин суухтай холбоотой чухал мэдээллийн тойм.Informace pro cizince – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Бүх арга хэмжээ, өөрчлөлтийг үл харгалзан эрүүл мэндийн даатгалыг үргэлж хүчинтэй байлгах үүрэг хэвээр байна.

Ажил эрхлэлт

Тахалын үеэр хөдөлмөр эрхэлж буй гадаадын иргэдэд хэрэгтэй мэдээлэл.
Zaměstnanci (mpsv.cz)

Тахалын үед ажилчдын эрх
Práva zaměstnanců (mpsv.cz)

Ковидын нөхөн олговрын хөтөлбөрүүдийн тойм

https://covid.gov.cz/situace/kompenzace 

Гадаадын иргэдэд зориулсан мэдээлэл – хувиараа бизнес эрхлэгчид

Компаниуд болон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд зориулсан Covid буцалтгүй тусламжийн хөтөлбөр

Covid dotační programy pro firmy a OSVČ | MPO

Нөхөн олгох өргөдөл болон бусад мэдээлэл

Základní informace | Nový kompenzační bonus (2021) | Nouzový stav (COVID-19) | Finanční správa (financnisprava.cz)

Тест/Шинэжилгээ

Ажилчид болон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийг тестэнд хамааруулах

7 сарын 1-ээс ажилчид, сурагчид, оюутнуудын тест хийхийг цуцаллаа. Тэр болтол мөрдөгдөх дүрмийг эндээс олж болно:

Povinné testování zaměstnanců na pracovištích, v nestátních neziskových organizacích a OSVČ · Covid Portál (gov.cz)

2021оны 6-р сарын 1-ээс хойш нэг антигенитестийн шинжилгээг 7 хоногийн хугацаанд нийгмийн эрүүл мэндээс нөхөн төлнө. Нэмж дурдахад сард хоёр удаа PCR-ын шинжилгээ хийсний дараа нөхөн төлнө. Тест хийх нь заавал байх албагүй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах хаягаас авна уу: https://covid.gov.cz/situace/antigenni-testovani/informace-k-plosnemu-testovani-obyvatel-antigennimi-testy

Сургууль

Školství · Covid Portál (gov.cz)

Цэцэрлэг – нээлтэй

Сургууль –ээлжлэх сургалтыг цуцлав. Бүтэн цагийн сургалт долоо хоног бүр явагдана.

7-р сарын 1-ээс сургуулийн сурагчдын тогтмол тест хийхийг цуцалжээ.

Сургуулиудад маск, амьсгалын хаалт зүүх тухай мэдээллийг эндээс авах боломжтой: https://covid.gov.cz/situace/rousky-respiratory/rousky-ve-skolach

Мэргэжлийн дадлага

Бүсийн төв тус бүрийн даргатай нь тохиролцсны дараа мэргэжлийн оюутнуудыг дадлага хийлгэх боломжтой.

Formulář smlouvy ke stažení.

Ажил мэргэжлийн дэвшил

Тухайн мэдээллийг энэ цахим хуудаснаас олж болно:

Údaje k fakturaci

Албан хаяг:

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Хаяг:

Lhotecká 559/7
143 01 Praha 12

Шуудангийн ба нэхэмжлэхийг илгээх хаяг:

P.O.Box 110
143 00 Praha 4

IČO: 60498021
DIČ: CZ60498021

Дансны дугаар:

Banka: ČNB Praha 1
ČÚ: 52626-881/0710