EU FLAG

Terénní poradenství

Terénní poradenství

Terénní poradenství je plánováno na základě aktuální potřeby. Pokud potřebujete poradit v terénu (mimo pracoviště CPIC), tak zavolejte na telefonní číslo: +420 311 584 406.

Field counselling is planned on the basis of actual need. If you need advice in the field (outside the CPIC workplace), call +420 311 584 406.

Консультации на местах планируются исходя из фактической потребности. Если вам нужна консультация на местах (вне офиса CPIC), звоните по телефону +420 311 584 406.

Sdílet informaci