EU FLAG

Konference Evropské migrační sítě v rámci CZPRES

Jak přilákat talentované pracovníky ze zemí mimo EU a zvýšit tak konkurenceschopnost EU na globálním trhu?

V rámci #CZPRES se dne 5. a 6. října 2022 uskutečnila mezinárodní konference Evropské migrační sítě na téma EU a pracovní migrace: Potřeby, strategie a výzvy, která byla pořádána v souvislosti s českým předsednictvím v Radě EU.

Konference měla za cíl poskytnout příležitost účastníkům, expertům a zástupcům členských států seznámit se s návrhy či iniciativami, kterými se v současnosti EU a členské státy v oblasti pracovní migrace zabývají.

Ministr vnitra Vít Rakušan
Témata
  • Řízení pracovní migrace
  • Spolupráce se zeměmi mimo EU
  • Asistence pracovníkům ze zahraničí
  • Inovace v pracovní migraci

Sdílet informaci