EU FLAG

BEZPLATNÁ LINKA SOCIÁLNÍ ASISTENCE PRO OBČANY UKRAJINY

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Modrou linkou a Oblastním
spolkem Českého červeného kříže Prahy 1 nabízejí call centrum sociální asistence
pro uprchlíky z Ukrajiny.

  • informace a podpora – sociální poradenství, krizová intervence
  • oblast zaměstnanosti
  • sociální dávky, péče a prevence
  • ochrana dětí a začleňování do vzdělávání aj.
bezplatně na čísle +420 800 601 020
-  v češtině, ukrajinštině, ruštině, romštině, maďarštině

Sdílet informaci