EU FLAG

Aktivity pro veřejnost

LIBEREC – “Чех үлгэрийг хүүхдүүдэд унших” арга хэмжээ

Эрхэм үйлчлүүлэгчид,

үйл явдал 2021 оны 9-р сараас дахин явагдана.

CPIC Liberec баг

явдал 2021 оны 9-р
460 01 Либерец, Воронежская 144/20, Гадаадын иргэдийн интеграцчлах төв.

Sdílet informaci