EU FLAG

Kurzy českého jazyka

Онлайн онлайн курс – KV-Z-ON-2-4/2020

  • Лекторка:: Mgr. Alena Rubická
  • Ден: Středa
  • Өдөр: 17:00 – 18:30
  • Од: 29.4. – 24.6. 2020
  • Хэрэв та сонирхож байвал эхлээд манай и-мэйл -> хаягаар бүртгүүлнэ үү e-mail: ickarlovyvary@suz.cz – Одоо хүчин чадал нь бүрэн

Sdílet informaci

Share on facebook
Share on print
Share on email