EU FLAG

Aktuality

❗️ OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ❗️ NOTICE OF CHANGE ❗️

Vážení klienti,
upozorňujeme, že od 17. července 2020 již nebudou akceptovány žádosti o pobytové oprávnění zasílané poštou, pokud je ze zákona k podání žádosti vyžadována osobní účast. Více informací naleznete zde: 

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22260022&doctype=ART

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-k-vycestovani-cizincu-z-cr-k-16-cervenci-2020.aspx?q=cHJuPTE%3d


Dear clients,
we want to inform you that from July 17th, 2020 applications for residence permit sent by post, if personal participation is required by the law to submit the application, will not be accepted. More information can be found here: 

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22260022&doctype=ART

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-k-vycestovani-cizincu-z-cr-k-16-cervenci-2020.aspx?q=cHJuPTE%3d

Sdílet informaci

Share on facebook
Share on print
Share on email