EU FLAG

Kurzy českého jazyka

Obecné informace

Kurzy českého jazyka je možné, v případě zájmu a našich aktuálních možností, realizovat v rámci celého kraje.

Nabízíme intenzivní kurzy úrovně A0 (úplný začátečník) – A1, dále kurzy pro děti a v ojedinělých případech individuální kurzy.

Kurzy jsou určeny pro cizince ze třetích zemí (mimo EU) spadající do cílové skupiny projektu.

Na všechny kurzy je nutná předchozí registrace, při které musí být osobně přítomen zájemce o výuku.

Registrace může proběhnout v Plzni nebo na kontaktním místě.

Sdílet informaci