EU FLAG

Platformy integrace cizinců, monitoring situace cizinců v regionu

Důležitým úkolem každého Centra je zajistit vytvoření a činnost regionální poradní platformy, tedy pracovní skupiny, která koordinuje výměnu informací mezi hlavními aktéry na úrovni kraje a vytváří prostor pro řešení aktuálních problémů týkajících se cizinecké problematiky.
V každém kraji Centrum spolupracuje zejména s krajskými a obecními úřady, pobytovým pracovištěm Odboru azylové a migrační politiky, cizineckou policií, státní a městskou policií, úřady práce, finančními úřady, hospodářskou komorou, živnostenskými úřady, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty.

Kromě organizace platformy se zástupci Center účastní také dalších expertních setkání v rámci dané problematiky, jako je komunitní plánování apod.

Cílem je zajistit lepší výměnu informací a podávání podnětů na přijímání opatření, reagujících na aktuální potřeby v oblasti integrace cizinců.

Komunikace se zaměstnavateli cizinců

V souvislosti s aktuální situací na trhu práce a trvajícím nárůstem zaměstnávání cizinců patří mezi velké úkoly Centra také komunikace a spolupráce se zaměstnavateli a koordinace této situace s dalšími institucemi.