EU FLAG

Projekt Český jazyk v integračních Centrech, reg. č. AMIF/27/01

Hlavním cílem projektu je zlepšení jazykových kompetencí klientů integračních Center provozovaných SUZ MV, tj. cizinců ze třetích zemí legálně pobývajících na území České republiky, prostřednictvím výuky českého jazyka. Zároveň bude zajištěn nákup vzdělávacích materiálů (učebnic) pro účastníky kurzů, pronájem prostor pro tuto výuku mimo sídelní města Center a v rámci projektu bude také zajištěna aktualizace metodiky pro výuku a supervizní dohled nad realizací kurzů prostřednictvím práce metodika.

Výuka českého jazyka je realizována na 14 pracovištích Center na podporu integrace cizinců provozovaných SUZ MV, a to v následujících deseti krajích ČR: Moravskoslezský, Plzeňský, Pardubický, Zlínský, Jihočeský, Karlovarský, Liberecký, Olomoucký kraj, Kraj Vysočina a Středočeský kraj (zde je zřízeno 5 pracovišť ve městech – Mladá Boleslav, Kutná Hora, Benešov, Příbram a Kladno).

Cílová skupina:

– Státní příslušníci třetích zemí (tj. zemí mimo země EU) oprávněně pobývající na území České republiky:

  • mající povolení k dlouhodobému pobytu;
  • mající povolení k trvalému pobytu;
  • mající dlouhodobé vízum;
  • mající povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU;
  • jsou v řízení o udělení víza za účelem strpění pobytu na území;
  • jsou v řízení o udělení povolení k dlouhodobému pobytu;
  • jsou v řízení o udělení povolení k trvalému pobytu;
  • jsou v řízení o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU.

– Osoby, kterým byla udělena mezinárodní  ochrana (azylanti a osoby požívající doplňkové ochrany).