EU FLAG

Projekt Český jazyk v integračních Centrech, reg. č. AMIF/27/01, je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Základní informace

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra otevřela od roku 2009 v návaznosti na vládní materiál „Koncepce integrace cizinců“ postupně čtrnáct Center na podporu integrace cizinců (dále také CPIC nebo Centra) v deseti krajích – Středočeském, Jihočeském, Karlovarském, Libereckém, Moravskoslezském, Olomouckém, Pardubickém, Plzeňském, Zlínském a v kraji Vysočina.
Jinými organizacemi jsou ve čtyřech zbývajících krajích provozována obdobná Centra – v Praze je to Magistrát hlavního města Prahy, v Jihomoravském kraji Krajský úřad Jihomoravského kraje, v Ústeckém kraji nezisková organizace Poradna pro integraci o.s., v Královéhradeckém kraji Diecézní katolická charita Hradec Králové.

Cílem Center je vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců do majoritní společnosti. Centra na podporu integrace cizinců tvoří komplexní síť v rámci celé republiky, která zajišťuje realizaci integrační politiky ČR ve vztahu k cílové skupině cizinců.

Od 1.7.2020 je provoz Center hrazen ze státního rozpočtu, resp. z rozpočtu SUZ MV a to na základě novely zákona 326/1999 Sb., zákona o pobytu cizinců. Na základě stejné novely budou Centra od 1.1.2021 organizátory povinných adaptačně-integračních kurzů.

V letech 2009 – 2020 byl provoz těchto Center hrazen z rozpočtu EU, konkrétně pak z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (2009 – 2015) a z Azylového, migračního a integračního fondu (2015 – 2020).

Cílová skupina:
Dlouhodobě legálně pobývající cizinci a dále osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana (azylanti a osoby požívající doplňkové ochrany).

Služby:
Veškeré níže uvedené služby jsou zdarma nabízeny ve všech Centrech na podporu integrace cizinců; aktuální nabídka včetně časového rozvrhu je k dispozici v záložkách jednotlivých pracovišť na těchto internetových stránkách.

Působnost CPIC se neomezuje jen na krajské město, svými aktivitami pokrývá území celého kraje, v případě pracovišť Centra ve Středočeském kraji přidělený region.

Aktivity pro klienty:
– Sociální poradenství
– Právní poradenství
– Kurzy českého jazyka
– Tlumočnické služby
– Sociokulturní kurzy
– Provoz internetového pracoviště a knihovny
– Komunitní pracovníci
– Vzdělávací, kulturní a společenské akce

Koordinační aktivity:
– Spolupráce se všemi relevantními partnery v oblasti integrace, zejména krajů, místních samospráv a zaměstnavatelů, při řešení dopadů pracovní migrace v jednotlivých regionech

– Realizace pravidelných setkání platformy
– Monitoring cílové skupiny v regionu

Adaptačně-integrační kurzy

NOVÁ POVINNOST PRO CIZINCE ZE TŘETÍCH ZEMÍ OD 1. 1. 2021

Adaptačně-integrační kurzy „Vítejte v ČR“
Každý cizinec ze třetí země, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu či trvalému pobytu na území České republiky, je povinen absolvovat adaptačně integrační kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu. Na stránkách Ministerstva vnitra naleznete přesný seznam skupin cizinců, kterých se tato povinnost týká včetně zákonem daných výjimek.

Co je to adaptačně-integrační kurz?
Adaptačně-integrační kurz vám umožní, abyste se rychle a co nejlépe zorientovali v české společnosti, získali základní informace, seznámili se základními hodnotami české společnosti a její kulturou a znali svá práva a povinnosti. Hlavními tématy kurzů jsou obecné otázky, se kterými se jako cizinec nebo cizinka můžete setkat ve svém každodenním životě (pobytové náležitosti, zaměstnání, vzdělávání, zdravotnictví, sociální zabezpečení, bydlení apod). Především vám budou předány informace o organizacích a institucích poskytujících cizincům bezplatné poradenství, jazykové kurzy a další služby, kterými hlavně jsou Centra na podporu integrace cizinců (integrační centra) a neziskové organizace. Tato centra a organizace vám můžou v budoucnosti zásadně pomoci řešit nejrůznější problémy.

Kdo kurz pořádá a kde se koná?
Kurzy administrují pouze Centra na podporu integrace cizinců, kterých je celkem 18 a je zcela na vašem uvážení, ve kterém z nich kurz absolvujete. Kurz, který nebude přímo pořádán nebo administrován Centrem na podporu integrace cizinců zřízeným dle § 155a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebude uznán jako splnění povinnosti.

Kurz můžete buď absolvovat přímo v prostorách integračních center (tzv. veřejný kurz), nebo ho pro vás může zorganizovat váš zaměstnavatel ve spolupráci s jedním z center (tzv. neveřejný kurz). V obou případech je podoba kurzu stejná.

Kým a v jakém jazyce je veden?
Kurzem, který trvá čtyři hodiny, vás provede zkušený lektor v českém jazyce a tlumočník, který pro vás obsah kurzu přetlumočí do některých z těchto devíti jazyků: angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, španělštiny, francouzštiny, srbštiny, mongolštiny, arabštiny a vietnamštiny.

Informace o COVID-19

Centra v tuto chvíli z důvodů prevence poskytují osobní poradenství pouze objednaným klientům. Upozorňujeme, že bez předchozího objednání na konkrétní den a čas Vám nemůže být osobní konzultace poskytnuta. Objednat se můžete prostřednictvím kontaktů.

Také můžete využít poradenství prostřednictvím telefonu, emailu či sociálních sítí, případně využijte online poradenství.

Všechny důležité informace z Vašeho regionu a také odkaz na online poradenství a kontakty naleznete na stránkách Vašeho regionu

Prevence
Způsoby, jak předejít nákaze COVID-19. Nadále trvá opatření, že na veřejnosti je nutné chránit si nos a ústa ochrannými prostředky (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének).

https://erouska.cz/

Příznaky
Pokud máte horečku, která trvá déle než dva dny, nebo suchý kašel bez horečky, kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře.
Pokud máte pouze horečku po dobu kratší než dva dny, pravděpodobně se nejedná o koronavirus. V takovém případě zůstaňte v domácí karanténě, nadále se sledujte a užívejte léky proti horečce.
Pokud se vám hůře dýchá, nebo máte horečku a současně suchý kašel, volejte ihned linku 155 a postupujte podle instrukcí operátora.
Máte více dotazů ke zdravotním potížím? Podívejte se na https://koronavirus.mzcr.cz/chytra-karantena/

Karanténa Karanténa  vzniká nařízením Vlády ČR a trvá po dobu 14 dní. Týká se každého, kdo byl v rizikových oblastech, nebo byl v kontaktu s nakaženým člověkem. https://koronavirus.mzcr.cz/chytra-karantena/ https://koronavirus.mzcr.cz/informace-k-chytre-karantene Vládní opatření Informace o uvolňování opatření od 20. dubna do června 2020. https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/ https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/harmonogram-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich–podnikatelskych-a-dalsich-cinnosti-180969/

Aktuality:

Vládní opatření

– Realizace praktického vyučování ve středních školách a konzervatořích, a to v období od 1. do 30. června 2020 –účast žáků bude dobrovolná, maximální počet 15 žáků.
– Realizace přijímacích zkoušek, maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách.
– Možnost dobrovolné přítomnosti žáků 1.stupně ZŠ rozšířená i o doposud zakázané školy a třídy podle § 16odst. 9 a základní školy speciální a přípravné stupně základní školy speciální.

Opatření na státních hranicích
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#hranice_od_11_kvetna

Pobyt cizinců na území ČR

Možnosti vstupu na území ČR
Vstup cizinců na území ČR po skončení nouzového stavu – kapitola č. 3.

https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-aktuality-informace-k-reseni-pobytovych-zalezitosti-cizincu-na-uzemi-cr-po-skonceni-nouzoveho-stavu-od-18-kvetna-2020-do-16-cervence-2020.aspx

Z preventivních důvodů nebude cizincům po dobu 14 dnů po příjezdu na území ČR umožněn vstup na pracoviště ministerstva vnitra.

Ochranné opatření –  omezení překročení státní hranice pro vstup na území ČR od 26.5.2020

Dokument

Pravidla pro vstup (návrat) osob již pobývajících na území ČR

Dokument

Pravidla pro vstup nově příchozích cizinců na území ČR, bez předchozího bydliště na území ČR od 27.5.2020

Dokument

Informace pro vstup na území ČR z jednotlivých zastupitelských úřadů
https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/dalsi_rozsirovani_vizove_agendy_od_18_5.html

Od 1.6.2020 dochází k částečnému obnovení vízové agendy – Ankara, Istanbul, Sofie, Kišiněv a Tel Aviv.
https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

Při vstupu do České republiky bude požadován negativní test na koronavirus
https://www.mvcr.cz/clanek/lide-s-maximalne-ctyri-dny-starym-negativnim-testem-na-koronavirus-nemuseji-pri-navratu-do-ceska-do-karanteny.aspx

Podmínky pro vstup do ČR – časté kladené otázky.
https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-casto-kladene-otazky-faq.aspx

Karanténní opatření po skončení nouzového stavu
I po skončení nouzového stavu budou nadále až na stanovené výjimky povinni cizinci vstupující na území ČR předložit lékařské potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem doplněné o potvrzení z příslušné laboratoře. Výjimkou z této povinnosti jsou zejména rodinní příslušníci občanů ČR nebo občanů EU s bydlištěm v ČR, kteří jsou povinni v takovém případě absolvovat po vstupu 14 denní karanténu.

Po dobu 14 dnů od vstupu na území mají všechny osoby omezený volný pohyb a až na vymezené případy jsou povinny se zdržovat v místě svého bydliště.

Aktuální informace Ministerstva vnitra ke vstupu do České republiky
https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Od 11. května bude možné překročit hranice
https://www.mvcr.cz/clanek/od-11-kvetna-bude-vice-moznosti-kde-prekrocit-hranice.aspx

Od 25. května skončily plošné kontroly na hranicích, otevřely se všechny hraniční přechody s Německem a Rakouskem.
https://www.mvcr.cz/clanek/konci-plosne-kontroly-na-hranicich-oteviraji-se-vsechny-hranicni-prechody-s-nemeckem-a-rakouskem.aspx

Pokud bude vstup uskutečněn přes pozemní hranice České a Slovenské republiky, budou nově moci na dobu do 48 hodin bez povinnosti předložení negativního testu nebo karantény vstoupit občané Slovenska a Maďarska a EU občané, kteří mají v těchto zemích přechodný nebo trvalý pobyt, nebo cizinci s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta těmito zeměmi.

Recipročně jsou od povinnosti testu nebo karantény při návratu zpět do 48 hodin přes pozemní hranici České a Slovenské republiky osvobozeni i čeští občané nebo EU občané, kteří mají v ČR přechodný nebo trvalý pobyt, nebo cizinci s přiznaným postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta Českou republikou.

Přehled míst určených k překračování hranic ČR.
https://www.mvcr.cz/clanek/opatreni-vlady-o-prodlouzeni-docasneho-znovuzavedeni-ochrany-vnitrnich-hranic-ceske-republiky.aspx

Důležité informace pro přijíždějící studenty platné od 26.5.2020
https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimka-pro-zaky-a-studenty.aspx

Pobyt bez pobytového oprávnění
Všichni cizinci, kteří v ČR v okamžiku vyhlášení nouzového stavu pobývali legálně a platnost jejich dosavadního oprávnění k pobytu na území České republiky skončila během nouzového stavu nebo kterým platnost víza/povolení k pobytu / bezvízového pobytu skončila po ukončení nouzového stavu (tedy v období od 18. května do 16. července 2020), jsou povinni vycestovat z České republiky nejpozději do 60 dnů po ukončení nouzového stavu – v této chvíli tedy nejpozději do 16. července 2020. Při dodržení termínu vycestování nebudou cizinci za svůj pobyt nad rámec platnosti pobytového oprávnění či doby bezvízového pobytu postihováni.

Období 60 dní se počítá od konce nouzového stavu (tedy od 17. května 2020) a NIKOLI od konce platnosti víza / povolení k pobytu / bezvízového pobytu. Tedy maximálně do 16. července 2020.

Informace k řešení pobytových záležitostí cizinců na území ČR od 18. 5. – 16. 7. 2020
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-ministerstva-vnitra-k-zadostem-o-pobytova-opravneni-podanym-cizinci-na-uzemi-ceske-republiky-v-dobe-nouzoveho-stavu.aspx

Dokument

Možnosti cizinců po skončení nouzového stavu
Pobyty cizinců o skončení nouzového stavu
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22249685&doctype=ART_02

Oznámení změny zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pracovní pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22241376&doctype=ART_c-3

Úprava provozu pracovišť Ministerstva vnitra od 18.5.2020 do 16. 7. 2020
https://www.mvcr.cz/clanek/oznameni-o-uprave-provozu-pracovist-mv-cr-v-obdobi-od-18-kvetna-2020-do-16-cervence-2020.aspx

Důležité informace týkající se pobytu cizince.
https://www.mvcr.cz/clanek/podrobnejsi-navody-pobyt-pracoviste-oamp-zamestnani-nouzovy-stav.aspx?fbclid=IwAR0q0nlLGy0tOwBneEBQRRtaGkNNWSZyQotK_VeruQrnSyljbW_uCEkDqJc

Přes všechna opatření a změny zůstává povinnost mít vždy platné zdravotní pojištění.

Důležité informace, jak si podat žádost v době pandemie.
Všechny žádosti o pobytová oprávnění zasílané na pracoviště vlastnoručně podepisujte. Žádosti Ministerstvu vnitra zasílejte poštou nebo prostřednictvím datové schránky – neposílejte je však e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu. K žádostem zaslaným prostým e-mailem nebude přihlíženo.
https://www.mvcr.cz/clanek/doporuceny-dopis-z-domova-postovni-datove-zpravy-jsou-pro-vsechny-uzivatele-datovych-schranek-zdarma.aspx

Možnost doručení žádosti poštou nebo do datové schránky, pokud zákon stanovuje povinnost jejího osobního podání
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22241376&doctype=ART_c-1

Kontakty na zastupitelské úřady
https://www.mvcr.cz/clanek/kontakty-na-zastupitelske-urady.aspx?fbclid=IwAR366uP-m-jnC_CNpUxpwqKMf-1pqEU9GIKs57oIlhrSebuF_SmkDR4LayU

Zaměstnání
Užitečné informace pro zaměstnané cizince v době nouzového stavu.
https://www.mpsv.cz/web/cz/zamestnanci-info?fbclid=IwAR0G7XvSo94DNaG76k8OXdRzNy-C6yjlifpLv9PcmbvGFJaKxxgA-MruwGA

Práva zaměstnanců během epidemie
https://www.mpsv.cz/prava-zamestnancu?fbclid=IwAR0e945q9Z5w4OAiQ9G8B3GeW80GhXJJ5avu5crm6heT3kCoWbo5F21CC2w

Zaměstnávání cizinců ze třetích kapitola č. 5.
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22249685&doctype=ART_05

Informace pro cizince – OSVČ
Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19/2020/petadvacitka-pro-osvc-38414

Aktuální informace ke kompenzačnímu bonusu
https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/kompenzacni-bonus-pro-osvc-ve-vysi-25-ti-38072

OSVČ může žádat denně o 500 Kč v prodlouženém období od 1.5.2020 do 8.6.2020
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/snemovna-rozhodla-o-pokracovani-petadvac-38228

Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ.
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zadost-pro-OSVC/Zadost-interaktivni-PDF

Opatření pro OSVČ
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2020/4/tabulky-IX_3.pdf

Opatření pro firmy
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2020/4/tabulky-IX_2.pdf

Přehled pomoci podnikatelům a živnostníkům
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/prehled-pomoci-podnikatelum-a-zivnostnikum–253649/

Ošetřovné
Komplexní informace k ošetřovnému.
https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

https://www.cssz.cz/web/cz/podrobne-informace-o-osetrovnem

Aktuální informace k ošetřovnému
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Postup jak uplatnit nárok na ošetřovné

https://www.cssz.cz/web/cz/uplatnovani-naroku-a-vyplata-davek-nemocenskeho-pojisteni#OSETROVNE

Školství
Uvolňování opatření v oblasti školství.
http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi?fbclid=IwAR2LqEhF_kx77qqYSYvTfL1xOI1fpphFYRYwN2BXDL2LUUvKZrMguK5oC28

Odborné praxe

V každém z regionálních Center je možné po domluvě s jeho vedoucím absolvovat odbornou studentskou praxi.

Formulář smlouvy ke stažení.

Kariéra

Aktuální nabídku pracovních pozic naleznete v níže uvedených odkazech:

Údaje k fakturaci

Oficiální název:

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Sídlo:

Lhotecká 559/7
143 01 Praha 12

Poštovní a fakturační adresa:

P.O.Box 110
143 00 Praha 4

IČO: 60498021
DIČ: CZ60498021

Bankovní spojení:

Banka: ČNB Praha 1
ČÚ: 52626-881/0710