EU FLAG

Projekt Český jazyk v integračních Centrech, reg. č. AMIF/27/01, je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Aktuality

OČKOVÁNÍ CIZINCŮ

Nyní se mohou očkovat i osoby nepojištěné v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR, tzn. cizinci, kteří mají na území ČR povolen pobyt nad 90 dnů ve

Více informací »

Základní informace

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra otevřela od roku 2009 v návaznosti na vládní materiál „Koncepce integrace cizinců“ postupně čtrnáct Center na podporu integrace cizinců (dále také CPIC nebo Centra) v deseti krajích – Středočeském, Jihočeském, Karlovarském, Libereckém, Moravskoslezském, Olomouckém, Pardubickém, Plzeňském, Zlínském a v kraji Vysočina.
Jinými organizacemi jsou ve čtyřech zbývajících krajích provozována obdobná Centra – v Praze je to Magistrát hlavního města Prahy, v Jihomoravském kraji Krajský úřad Jihomoravského kraje, v Ústeckém kraji nezisková organizace Poradna pro integraci o.s., v Královéhradeckém kraji Diecézní katolická charita Hradec Králové.

Cílem Center je vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců do majoritní společnosti. Centra na podporu integrace cizinců tvoří komplexní síť v rámci celé republiky, která zajišťuje realizaci integrační politiky ČR ve vztahu k cílové skupině cizinců.

Od 1.7.2020 je provoz Center hrazen ze státního rozpočtu, resp. z rozpočtu SUZ MV a to na základě novely zákona 326/1999 Sb., zákona o pobytu cizinců. Na základě stejné novely Centra od 1.1.2021 organizují povinné adaptačně-integrační kurzy.

V letech 2009 – 2020 byl provoz těchto Center hrazen z rozpočtu EU, konkrétně pak z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (2009 – 2015) a z Azylového, migračního a integračního fondu (2015 – 2020).

Cílová skupina:
Dlouhodobě legálně pobývající cizinci a dále osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana (azylanti a osoby požívající doplňkové ochrany).

Služby:
Veškeré níže uvedené služby jsou zdarma nabízeny ve všech Centrech na podporu integrace cizinců; aktuální nabídka včetně časového rozvrhu je k dispozici v záložkách jednotlivých pracovišť na těchto internetových stránkách.

Působnost CPIC se neomezuje jen na krajské město, svými aktivitami pokrývá území celého kraje, v případě pracovišť Centra ve Středočeském kraji přidělený region.

Aktivity pro klienty:
– Sociální poradenství
– Právní poradenství
– Kurzy českého jazyka
– Tlumočnické služby
– Sociokulturní kurzy
– Provoz internetového pracoviště a knihovny
– Komunitní pracovníci
– Vzdělávací, kulturní a společenské akce

Koordinační aktivity:
– Spolupráce se všemi relevantními partnery v oblasti integrace, zejména krajů, místních samospráv a zaměstnavatelů, při řešení dopadů pracovní migrace v jednotlivých regionech

– Realizace pravidelných setkání platformy
– Monitoring cílové skupiny v regionu

Adaptačně-integrační kurzy

NOVÁ POVINNOST PRO CIZINCE ZE TŘETÍCH ZEMÍ OD 1. 1. 2021

Adaptačně-integrační kurzy „Vítejte v ČR“
Každý cizinec ze třetí země, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu či trvalému pobytu na území České republiky, je povinen absolvovat adaptačně integrační kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu. Na stránkách Ministerstva vnitra naleznete přesný seznam skupin cizinců, kterých se tato povinnost týká včetně zákonem daných výjimek.

Co je to adaptačně-integrační kurz?
Adaptačně-integrační kurz vám umožní, abyste se rychle a co nejlépe zorientovali v české společnosti, získali základní informace, seznámili se základními hodnotami české společnosti a její kulturou a znali svá práva a povinnosti. Hlavními tématy kurzů jsou obecné otázky, se kterými se jako cizinec nebo cizinka můžete setkat ve svém každodenním životě (pobytové náležitosti, zaměstnání, vzdělávání, zdravotnictví, sociální zabezpečení, bydlení apod). Především vám budou předány informace o organizacích a institucích poskytujících cizincům bezplatné poradenství, jazykové kurzy a další služby, kterými hlavně jsou Centra na podporu integrace cizinců (integrační centra) a neziskové organizace. Tato centra a organizace vám můžou v budoucnosti zásadně pomoci řešit nejrůznější problémy.

Kdo kurz pořádá a kde se koná?
Kurzy administrují pouze Centra na podporu integrace cizinců, kterých je celkem 18 a je zcela na vašem uvážení, ve kterém z nich kurz absolvujete. Kurz, který nebude přímo pořádán nebo administrován Centrem na podporu integrace cizinců zřízeným dle § 155a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebude uznán jako splnění povinnosti.

Kurz můžete buď absolvovat přímo v prostorách integračních center (tzv. veřejný kurz), nebo ho pro vás může zorganizovat váš zaměstnavatel ve spolupráci s jedním z center (tzv. neveřejný kurz). V obou případech je podoba kurzu stejná.

Kým a v jakém jazyce je veden?
Kurzem, který trvá čtyři hodiny, vás provede zkušený lektor v českém jazyce a tlumočník, který pro vás obsah kurzu přetlumočí do některých z těchto devíti jazyků: angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, španělštiny, francouzštiny, srbštiny, mongolštiny, arabštiny a vietnamštiny.

Informace o COVID-19

K 12. 4. 2021 došlo k ukončení nouzového stavu, nadále však platí některá opatření.

Dle opatření vlády nadále trvá povinnost chránit si nos a ústa ochrannými prostředky. Jsou vymezeny prostory, kde je nutné použít respirátor (např. FFP2, KN95), a to:

ve všech vnitřních prostorách staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (hotelový pokoj)

na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Aktuální a podrobné informace k povinnosti chránit si nos i ústa ochrannými prostředky naleznete na těchto stránkách:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#ochrana_dychacich_cest_nove

S aplikací eRouška pomůžete zastavit šíření COVID-19. Umožňuje včas a anonymně upozornit uživatele na rizikové setkání s nakaženým. Aplikace maximálně chrání vaše soukromí, nezná vaše osobní údaje ani polohu. https://erouska.cz/

Příznaky
K hlavním příznakům onemocnění koronavirem patří zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest hlavy, svalů a kloubů, ztráta chuti a čichu. Další projevy nákazy covidem-19 jsou únava, zvracení a průjem, bolest v krku a rýma.

Při výskytu příznaků onemocnění covid-19 kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a postupujte dle jeho instrukcí.

Máte více dotazů ke zdravotním potížím? Podívejte se na https://koronavirus.mzcr.cz/jak-postupovat-kdyz-mam-priznaky/

Karanténa
Karanténa i izolace jsou nástroje, které mají zamezit šíření nakažlivé nemoci. Rozdíl je v tom, že v izolaci jsou osoby už nakažené. Karanténa ale slouží k oddělení osob, u nichž je na nákazu podezření, ale ještě nebyla prokázána ani vyvrácena.

Karanténa trvá 14 dnů od posledního kontaktu s nakaženým, bližší informace získáte na: https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/karantena

Do karantény nemusíte nastoupit ani po rizikovém kontaktu, pokud jste prošli očkováním proti onemocnění covid-19 (Pokud jste dostali dvou dávkovou vakcínu, musíme mít min. 22 dnů po první dávce a mezi podáním první a druhé dávky nesmí uplynout víc, než 90 dnů. Jakmile absolvujete druhou dávku, má vaše očkování platnost nyní 9 měsíců. Pokud jste obdrželi jedno dávkovou vakcínu, už 14 dní po této dávce jste považováni za naočkovaného. I toto očkování má nyní platnost 9 měsíců.) a do 14 dnů od rizikového kontaktu se u vás neprojeví žádné příznaky onemocnění. Do karantény také nastoupit nemusíte, pokud nemáte příznaky onemocnění a v uplynulých 180 dnech jste měli pozitivní výsledek testu a absolvovali nařízenou izolaci. 

Očkování cizinců proti COVID 19
S veřejným zdravotním pojištěním – můžete se nechat očkovat. Pokud se nepodaří zaregistrovat na očkování v centrálním rezervačním systému – kontaktovat linku 1221, nebo svého praktického lékaře

Jste-li pojištěni v jiném státě EU, a máte v ČR nárok na tzv. plnou péči (jsou držiteli nárokového dokladu S1) – můžete se registrovat

Jste-li pojištění v jiném státě EU a máte v ČR, dle evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC), nárok na nezbytnou péči a výpomocně se zaregistrujte u české zdravotní pojišťovny. Registrace proběhne pomocí čísla pojištěnce, které cizinci získávají od českých zdravotních pojišťoven. Osoba musí provést tzv. výpomocnou registraci u některé ze sedmi českých zdravotních pojišťoven.

Nově se mohou očkovat také samoplátci
Od 11. června 2021 se mohou nechat naočkovat také určité skupiny osob, které nejsou pojištěné u české veřejné zdravotní pojišťovny. Očkování si v takovém případě zájemce hradí sám.

Kdo se může očkovat jako samoplátce:

občan České republiky, nebo

cizinec (z EU nebo třetích zemí), který má na území ČR povolen pobyt nad 90 dnů ve smyslu zákona o pobytu cizinců a zároveň splňuje jednu z následujících podmínek:

má platné povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v České republice,

je držitelem platného dlouhodobého víza,

jedná se o občana EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k trvalému pobytu na území České republiky,

jedná se o rodinného příslušníka občana EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k trvalému pobytu na území České republiky.

Samoplátci se mohou očkovat v každém kraji na alespoň jednom očkovacím místě. Seznam těchto očkovacích míst najdete na adrese registrace.mzcr.cz/samoplatci/ocm

Maximální cena jedné dávky očkování nepřesáhne 810,- Kč. Tzn. 1620,- Kč za obě dávky.

Jako samoplátce se můžete registrovat k očkování na těchto webových stránkách: https://registrace.mzcr.cz/samoplatci

Na očkování si s sebou vezměte:

doklad totožnosti; pokud nejste občanem České republiky, vezměte si také doklad k ověření vašeho pobytového oprávnění v ČR,

hotovost či platební kartu a pozor: některá očkovací místa však přijímají na místě pouze platbu kartou.

Další potřebné informace k očkování cizinců naleznete na těchto webových stránkách: Očkování cizích státních příslušníků · Covid Portál (gov.cz)

 

Od 4.6.2021 se mohou k očkování registrovat:

osoby starší 16 let věku

Podrobné informace k očkování naleznete zde:

https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

Aktuality:

Vládní opatření
Od 31. 5. došlo k dalšímu rozvolnění protiepidemických opatření.

– Otevírají se vnitřní prostory restaurací, bazény a koupaliště, sauny wellness a solné jeskyně, kluby a diskotéky (jen k sezení), herny, kasina – bližší informace můžete nalézt na stránkách: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

Byl zaveden systém O-N-T, systém O-N-T je způsob, jak může člověk prokázat, že splňuje požadavky pro vstup do zaměstnání, školy nebo provozovny služeb. Stojí na třech základních pilířích: očkování, testech a prodělaném onemocnění covid-19. Bližší informace naleznete na: https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich/system-o-n-t-ockovani-prodelana-nemoc-test

Kompletní výčet aktuálních opatření vlády včetně výjimek naleznete na https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/ nebo na https://covid.gov.cz/.

Opatření na státních hranicích
https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-ceske-republiky-s-ucinnosti-od-1-6-2021-do-odvolani/

Současná pravidla pro vstup (návrat) osob na území ČR naleznete na: Koronavirus – informace MV – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Ministerstvo zdravotnictví vydalo aktualizované ochranné opatření účinné od 1. června 2021 (naleznete na: https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-ceske-republiky-s-ucinnosti-od-1-6-2021-do-odvolani/ ).
Nově bude například možné ze nebo do sousedních států bez testů či samoizolace cestovat až na 24 hodin. Do skupiny států, kterým Česká republika pro vstup na území uznává očkování, bylo nově zařazeno Chorvatsko.

Platí zákaz vstupu a pobytu cizinců na území ČR z jiných důvodů než:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti

b) zajištění péče o děti, osoby příbuzné nebo zvířata

c) nezbytných cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb a cest za účelem vyřízení neodkladných úředních nebo havarijních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých

d) účasti na pohřbu

e) cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách

f) účasti na povoleném shromáždění

g) cest do místa svého bydliště.

V některých případech je možné přicestovat jako turista, bližší informace o vstupu a návratu na území ČR najdete zde: https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239079&doctype=ART&#Cestovani

Informace o vstupu v českém i anglickém jazyce můžete získat také na infolince: + 420 974 801 801 a to v době: Pondělí – Čtvrtek: 8:00 – 16:00 a v Pátek 8:00 -12:00 nebo na emailu: cestovani.covid19@mvcr.cz

Informace pro vstup na území ČR z jednotlivých zastupitelských úřadů

PŘEHLED: Otevřené / uzavřené konzuláty, rozsah vízových služeb | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)

Kontakty na zastupitelské úřady
Kontakty na zastupitelské úřady – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Aktuální informace Ministerstva vnitra ke vstupu do České republiky
Podmínkou pro vstup do ČR ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem, je před příjezdem vyplnit příjezdový formulář. Příjezdový formulář / Public Health Passenger Locator Form (uzis.cz)

Dále je nutné podstoupit testování na COVID-19. Potvrzení o vyplnění příjezdového formuláře a výsledky požadovaných testů na přítomnost SARS-CoV-2 mějte pro případnou kontrolu po celou dobu pobytu u sebe.

Vzory potvrzení pro vstup na území ČR.: Vzory potvrzení pro vstup na území ČR – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) 

Informace k řešení pobytových záležitostí cizinců na území ČR v souvislosti s koronavirem

 Přístup na pobytová pracoviště MV ČR je umožněn pouze předem objednaným klientům. Je možné se objednat ke všem úkonům. Bez objednání je možné pracoviště navštívit pouze v následujících případech:

vydání výjezdního příkazu, pokud byla cizinci rozhodnutím stanovena lhůta k vycestování

převzetí písemnosti doručované veřejnou vyhláškou

byl-li cizinec k návštěvě již dříve vyzván správním orgánem (např. předložení originálu cestovního dokladu nebo originálu matričního dokladu, seznámení se spisem před vydáním rozhodnutí)

vydání překlenovacího štítku, pokud hrozí prodlení z hlediska cizincem prokázaného důvodu (termín odjezdu doložený letenkou/jízdenkou, pro potřeby ostatních státních orgánů)

Ukládá-li Vám platné ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví povinnost absolvovat po vstupu na území České republiky RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2, nenavštěvujte až do získání negativního výsledku tohoto testu pracoviště odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra! Nebudete odbaveni!

Objednání je možné online na: Vítáme Vás v aplikaci internetového objednávání pro cizince | Internetové objednávání pro cizince (gov.cz), pokud je online objednání na dané pracoviště k dispozici, nebo telefonicky v určených úředních hodinách jednotlivých pracovišť. Kontakty – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Přehled důležitých informací týkajících se pobytu cizince. Informace pro cizince – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Přes všechna opatření a změny zůstává povinnost mít vždy platné zdravotní pojištění.

Zaměstnání
Užitečné informace pro zaměstnané cizince v době pandemie.
Zaměstnanci (mpsv.cz)

Práva zaměstnanců během epidemie
Práva zaměstnanců (mpsv.cz)

Přehled Covidových kompenzačních programů

https://covid.gov.cz/situace/kompenzace

Informace pro cizince – OSVČ
Covid dotační programy pro firmy a OSVČ

Covid dotační programy pro firmy a OSVČ | MPO

Žádost a další informace ke kompenzačnímu bonusu

Základní informace | Nový kompenzační bonus (2021) | Nouzový stav (COVID-19) | Finanční správa (financnisprava.cz)

Testování
Testování zaměstnanců a OSVČ

Od 1.7. dochází ke zrušení plošného testování zaměstnanců, žáků a studentů. Pravidla platící do té doby naleznete na:

Povinné testování zaměstnanců na pracovištích, v nestátních neziskových organizacích a OSVČ · Covid Portál (gov.cz)

Od 1.6.2021 je z veřejného zdravotnictví proplácen jeden antigenní test za 7 dní. Navíc budou propláceny dva PCR testy za měsíc. Testování není povinné. Více informací najdete na: https://covid.gov.cz/situace/antigenni-testovani/informace-k-plosnemu-testovani-obyvatel-antigennimi-testy

Školství
Školství · Covid Portál (gov.cz)

Školky – otevřeny

Školy – rotační výuka je zrušena. Probíhá prezenční výuka každý týden.

Od 1.7. se pravidelné testování žáků ve školách ruší.

Informace ohledně nošení roušek a respirátorů ve školách naleznete zde: https://covid.gov.cz/situace/rousky-respiratory/rousky-ve-skolach

Odborné praxe

V každém z regionálních Center je možné po domluvě s jeho vedoucím absolvovat odbornou studentskou praxi.

Formulář smlouvy ke stažení.

Kariéra

Aktuální nabídku pracovních pozic naleznete v níže uvedených odkazech:

Údaje k fakturaci

Oficiální název:

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Sídlo:

Lhotecká 559/7
143 01 Praha 12

Poštovní a fakturační adresa:

P.O.Box 110
143 00 Praha 4

IČO: 60498021
DIČ: CZ60498021

Bankovní spojení:

Banka: ČNB Praha 1
ČÚ: 52626-881/0710

OČKOVÁNÍ CIZINCŮ

Nyní se mohou očkovat i osoby nepojištěné v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR, tzn. cizinci, kteří mají na území ČR povolen pobyt nad 90 dnů ve smyslu zákona o pobytu cizinců a zároveň splňují jednu z následujících podmínek: a) mají platné povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území ČRb) jsou držiteli platného dlouhodobého vízac) jsou občany EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k trvalému pobytu na území ČRd) nebo se jedná o rodinné příslušníky občana EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k trvalému pobytu na území ČR kde se přihlásit – https://registrace.mzcr.cz/samoplatciseznam očkovacích míst – https://registrace.mzcr.cz/samoplatci/ocmcena jedné dávky – max 810 Kč co si vzít s sebou:1. doklad o ověření totožnosti 2. doklad o ověření Vašeho pobytového oprávnění v ČR3. platební kartu/hotovost Více informací naleznete na našich stránkách v sekci COVID-19 nebo se můžete s dalšími dotazy obrátit na linku Ministerstva zdravotnictví – 1221

Více informací »