EU FLAG

Centrum na podporu integrace cizinců - Liberecký kraj

Projekt Provoz Center na podporu integrace cizinců II., reg. č. AMIF/20/05, je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

Adresa

Voroněžská 144/20
Liberec
za Nerudovým náměstím směrem k TU Liberec

Kontakt

tel.: +420 482 313 064
e-mail: icliberec@suz.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí 12:00 – 19:00
Úterý – není otevřeno pro veřejnost
Středa 12:00 – 19:00
Čtvrtek 08:00 – 15:00
Pátek 08:00 – 12:00

ODKAZY

Vedoucí centra
Žaneta Kaprasová

Sociální pracovník
Mgr. Eva Bartoschová, tel.: 778 493 856
Bc. Kateřina Kovářová, tel.: 608 119 885
Mgr. Bc. Gabriela Šídová, tel.: 770 193 314
Žaneta Pacltová, Dis., tel.:  773 779 451

Organizační pracovník
Štěpánka Sandnerová, tel.: 482 313 064

Aktuality

Návrat do země původu: Vážení klienti, Samozřejmě jsme si vědomi, že některé firmy dočasně omezují provoz na vašich dosavadních pracovištích. V případě, že chcete odjet do země svého původu, máte 2 možnosti: 1. Kontaktovat vašeho zaměstnavatele, který by měl kontaktovat příslušné pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí a pomoci vám zajistit návrat 2. Kontaktovat váš zastupitelský úřad v ČR a sdělit jim, že se chcete pomoci s návratem do země původu. Řada zastupitelských úřadů chystá různé repatriační programy, v rámci, kterých vám s návratem pomohou. Upozornění: cizinci s trvalým a přechodným pobytem nad 90 dnů, kteří projeví zájem vycestovat, resp. vycestují z území ČR, budou zavedeni do ENO (evidence nežádoucích osob) a po dobu nouzového stavu už nebudou moci opětovně vstoupit na území ČR. Důvodem je zamezení pendlování těchto občanů v době vyhlášeného nouzového stavu a omezení ohrožení koronavirem. Po skončení nouzového stavu, budou moci tito cizinci opětovně přicestovat na území ČR.

Více informací »

– Pokud v ČR pracujete na zaměstnaneckou kartu můžete od 20. března do konce nouzového stavu změnit zaměstnavatele či pracovní pozici i dříve než po 6 měsících. Změnu jste nadále povinen/a ohlásit Ministerstvu vnitra dle zákonem stanovených podmínek. – Jestliže Váš nový zaměstnavatel provádí krizová opatření či k jejich provádění napomáhá, stačí pokud změnu oznámíte nejpozději v den nástupu do nové práce. Ministerstvo již nebude vyhotovovat sdělení o splnění podmínek, ty jsou považovány za splněné Vašim oznámením. V takovém případě je k oznámení změny třeba doložit i vyjádření nového zaměstnavatele, jakým způsobem je zapojen do plnění krizových opatření (např. činnosti v oblasti zdravotnictví, výroba ochranných pomůcek apod). Výše uvedené platí obdobně, pokud jste držitelem modré karty. – https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx – https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=21667282&doctype=ART

Více informací »
aktuality

LIBEREC – Roušky

Vážení klienti, z důvodu ochrany zdraví je POVINNOST nosit roušku či jiné krytí úst a nosu při pohybu mimo domov!!!! POVINNOST platí od čtvrtka 19. 3.2020,

Více informací »
aktuality

Kurzy Česká Lípa – ZRUŠENO

Adra, Československé armády 1578/12 úroveň typ kurzu den hodina další informace Z-1 Základní Neděle 10:00-11:30 od 13.3.2020 zrušeno A1.2.B Intenzivní Středa 17:30-19:00 od 13.3.2020 zrušeno

Více informací »

Online poradenství

Pro poskytnutí online poradenství je nutné vyplnit všechny uvedené údaje, včetně fotografie či scanu průkazu prokazujícího Váš pobyt (pas, PKP, listina o řízení MVČR, apod.)

Sociokulturní kurz

Aktivity pro veřejnost