EU FLAG

Centrum na podporu integrace cizinců - Liberecký kraj

Adresa

Voroněžská 144/20
Liberec
za Nerudovým náměstím směrem k TU Liberec

Kontakt

tel.: +420 482 313 064
e-mail: icliberec@suz.cz

OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí 12:00 – 18:00
Úterý – není otevřeno pro veřejnost
Středa 12:00 – 18:00
Čtvrtek 08:00 – 12:00
Pátek 08:00 – 12:00

Vedoucí centra
Žaneta Kaprasová

Sociální pracovník
Bc. Kateřina Kovářová, tel.: 608 119 885
Mgr. Bc. Gabriela Šídová, tel.: 770 193 314
Žaneta Pacltová, Dis., tel.:  773 779 451
Mgr. Anna Beranová, tel.: 778 493 856

Organizační pracovník
Štěpánka Sandnerová, tel.: 482 313 064

Aktuality

Kính thưa quí vị, kể từ 1/7/2020 Trung tâm hỗ trợ hội nhập người nước ngoài sẽ có giờ mở cửa mới. Thay đổi liên quan đến ngày hành chính, cụ thể là vào Thứ hai và Thứ tư chúng tôi sẽ làm việc đến 18h. Thay đổi cũng sẽ áp dụng với trung tâm giao dịch ở Česká Lípa tại địa chỉ ADRA, Československé armády 1578/12. Tại đây sẽ diễn ra các buổi tư vấn xã hội vào Thứ hai từ 15h – 17h.

Více informací »

Speciální razítko, které osvědčuje tolerování pobytu při vycestování Cizinci (občané třetích zemí), kterým po 12. březnu 2020 skončila platnost jejich dosavadního oprávnění k pobytu na území ČR, musí opustit území České republiky nejpozději do 16. července 2020. Na tuto dobu nebude cizincům ani nadále vydáván výjezdní příkaz. K zajištění snadnějšího průjezdu přes ostatní členské státy Evropské unie vyznačuje Policie ČR do cestovního dokladu speciální razítko. Razítko osvědčuje tolerování cizincova pobytu Českou republikou pro účely informování ostatních členských států Evropské unie v případě tranzitu přes jejich území. Razítko však nezajišťuje automatické umožnění vstupu na území těchto států. Pokud tedy budete opouštět území České republiky, doporučuje se před odjezdem se v úředních hodinách dostavit na nejbližší oddělení pobytových agend cizinecké policie k vyznačení razítka. Pozor – razítko slouží pouze k vycestování. Po vyznačení razítka opusťte území České republiky do 24 hodin, jinak se vystavujete zvýšenému riziku postihu ze strany ostatních členských států Evropské unie, přes které pojedete. https://www.mvcr.cz/…/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-ci…

Více informací »

• Usnesení vlády České republiky ze dne 4. května 2020 č. 511 o přijetí krizového opatření naleznete například zde: https://www.mvcr.cz/soubor/usneseni-vlady-ceske-republiky-ze-dne-4-kvetna-2020-c-511-o-prijeti-krizoveho-opatreni.aspx • Výjimky a pravidla pro vstup do České republiky včetně karanténních opatření platná od 11. května 2020 https://www.mvcr.cz/soubor/vyjimky-a-pravidla-pro-vstup-do-ceske-republiky-vcetne-karantennich-opatreni-platna-od-11-kvetna-2020.aspx Ohledně cizinců ze třetích zemí: S účinností od 11. května 2020 vláda ČR schválila částečné uvolnění vstupu do ČR pro občany třetích zemí. – Od tohoto data bude umožněn vstup na území ČR cizincům, kterým byl již povolen pobyt, ale povolení si dosud nepřevzali (tj. bude umožněn příjezd na vízum za účelem převzetí povolení k pobytu – D/VR). – Nově budou moci podat žádost a přicestovat pracovníci ze třetích zemí do vybraných profesí či do vybraných odvětví: o sezónní pracovníci zejména do zemědělství (cizinci, kterým bylo vydáno krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání, dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání, mimořádné pracovní vízum) o klíčoví pracovníci a jejich rodinní příslušníci (cizinci, kteří svou pobytovou žádost podali v rámci vládního Programu vědecký a klíčový personál) o pracovníci ve zdravotnictví a sociálních službách a jejich rodinní příslušníci (cizinci s krátkodobým vízem za účelem zaměstnání vydaným po 11. 5. 2020, cizinci, kteří svou pobytovou žádost podali v rámci vládního Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo Programu kvalifikovaný zaměstnanec) https://www.mvcr.cz/clanek/kvoty-pro-ekonomickou-migraci-programy-schvalene-vladou-za-ucelem-dosazeni-ekonomickeho-prinosu-pro-cr.aspx V této souvislosti budou od 11. 5. 2020 znovu zahájena řízení o žádostech o pobytová oprávnění podaných v rámci vládních programů ekonomické migrace, žádostech o dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnání a mimořádná pracovní víza. Vše výše uvedené za podmínky, že otevření zastupitelského úřadu v dané zemi (a tedy podávání žádostí a provádění úkonů v rámci řízení) umožňují opatření této země prováděná z důvodu pandemie onemocnění COVID-19. V této souvislosti je nutné sledovat informace na internetových stránkách ministerstva zahraničních věcí https://www.mzv.cz/ a jednotlivých zastupitelských úřadů. Upozornění: Až na výjimky budou všichni cizinci povinni při vstupu na území ČR předložit lékařské potvrzení o absolvování negativního RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, doplněné o potvrzení z příslušné laboratoře, jinak nelze vstoupit na území. Podrobnosti budou uvedeny například zde: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Více informací »

Online poradenství

Pro poskytnutí online poradenství je nutné vyplnit všechny uvedené údaje, včetně fotografie či scanu průkazu prokazujícího Váš pobyt (pas, PKP, listina o řízení MVČR, apod.)

Sociokulturní kurz

Aktivity pro veřejnost