EU FLAG

Ambulantní poradenství

Centrum na podporu integrace cizinců – kontaktní místo Česká Lípa

Adresa: Villa Hrdlička – kulturní a vzdělávací centrum, Děčínská 361/7, Česká Lípa
Termín: PO – 15:00 – 17:00
Poskytovatel: Centrum na podporu integrace cizinců pro Liberecký kraj
Poznámka: V termínu 4. 7. 2022 nebude probíhat sociální poradenství na kontaktním místě v České Lípě, využijte proto naše sociální poradenství na hlavní pobočce v Liberci.

Sdílet informaci