EU FLAG

Informace o COVID-19

Centra v tuto chvíli z důvodů prevence poskytují osobní poradenství pouze objednaným klientům. Upozorňujeme, že bez předchozího objednání na konkrétní den a čas Vám nemůže být osobní konzultace poskytnuta. Objednat se můžete prostřednictvím kontaktů.

Také můžete využít poradenství prostřednictvím telefonu, emailu či sociálních sítí, případně využijte online poradenství.

Všechny důležité informace z Vašeho regionu a také odkaz na online poradenství a kontakty naleznete na stránkách Vašeho regionu

Prevence
Způsoby, jak předejít nákaze COVID-19. Nadále trvá opatření, že na veřejnosti je nutné chránit si nos a ústa ochrannými prostředky (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének).

https://erouska.cz/

Příznaky
Pokud máte horečku, která trvá déle než dva dny, nebo suchý kašel bez horečky, kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře.
Pokud máte pouze horečku po dobu kratší než dva dny, pravděpodobně se nejedná o koronavirus. V takovém případě zůstaňte v domácí karanténě, nadále se sledujte a užívejte léky proti horečce.
Pokud se vám hůře dýchá, nebo máte horečku a současně suchý kašel, volejte ihned linku 155 a postupujte podle instrukcí operátora.
Máte více dotazů ke zdravotním potížím? Podívejte se na https://koronavirus.mzcr.cz/chytra-karantena/

Karanténa
Karanténa  vzniká nařízením Vlády ČR a trvá po dobu 14 dní. Týká se každého, kdo byl v rizikových oblastech, nebo byl v kontaktu s nakaženým člověkem.
https://koronavirus.mzcr.cz/chytra-karantena/
https://koronavirus.mzcr.cz/informace-k-chytre-karantene

Vládní opatření
Informace o uvolňování opatření od 20. dubna do června 2020.
https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/harmonogram-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich–podnikatelskych-a-dalsich-cinnosti-180969/

Aktuality:

Vládní opatření
Informace o uvolňování opatření od 20. dubna do června 2020.

https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/harmonogram-uvolnovani-opatreni-ve-skolach-a-skolskych-zarizenich–podnikatelskych-a-dalsich-cinnosti-180969/

možnost otevřít
– Všechny provozovny v nákupních centrech s výjimkou provozoven stravovacích služeb.
– Provozovny nad 2 500 m2, v nichž nebyl zakázán provoz.
– Provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek.
– Holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby.
– Muzea, galerie, výstavní síně a další podobná zařízení
– Zámky, hrady, skanzeny (venkovní prostory).
– Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti.
– Divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, cirkusy, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nepřesahující ve stejný čas 100 osob.
– Organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.
– Hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.
– Svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.
– Bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob
– Zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou. Při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům.

Opatření na státních hranicích
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#hranice_od_11_kvetna

Uvolnění opatření – schéma
https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/20200430-harmonogram-maloobchod-a-sluzby.pdf

Pobyt cizinců na území ČR

Možnosti vstupu na území ČR
Vstup cizinců na území ČR po skončení nouzového stavu – kapitola č. 3.

https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-aktuality-informace-k-reseni-pobytovych-zalezitosti-cizincu-na-uzemi-cr-po-skonceni-nouzoveho-stavu-od-18-kvetna-2020-do-16-cervence-2020.aspx

Z preventivních důvodů nebude cizincům po dobu 14 dnů po příjezdu na území ČR umožněn vstup na pracoviště ministerstva vnitra.

Ochranné opatření –  omezení překročení státní hranice pro vstup na území ČR od 18. 5. 2020

Dokument

Pravidla pro vstup (návrat) osob již pobývajících na území ČR

Dokument

Pravidla pro vstup nově příchozích cizinců na území ČR, bez předchozího bydliště na území ČR

Dokument

Informace pro vstup na území ČR z jednotlivých zastupitelských úřadů
https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/dalsi_rozsirovani_vizove_agendy_od_18_5.html

Při vstupu do České republiky bude požadován negativní test na koronavirus
https://www.mvcr.cz/clanek/lide-s-maximalne-ctyri-dny-starym-negativnim-testem-na-koronavirus-nemuseji-pri-navratu-do-ceska-do-karanteny.aspx

Karanténní opatření po skončení nouzového stavu
I po skončení nouzového stavu budou nadále až na stanovené výjimky povinni cizinci vstupující na území ČR předložit lékařské potvrzení o absolvování testu RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem doplněné o potvrzení z příslušné laboratoře. Výjimkou z této povinnosti jsou zejména rodinní příslušníci občanů ČR nebo občanů EU s bydlištěm v ČR, kteří jsou povinni v takovém případě absolvovat po vstupu 14 denní karanténu.

Po dobu 14 dnů od vstupu na území mají všechny osoby omezený volný pohyb a až na vymezené případy jsou povinny se zdržovat v místě svého bydliště.

Aktuální informace Ministerstva vnitra ke vstupu do České republiky
https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Od 11. května bude možné překročit hranice
https://www.mvcr.cz/clanek/od-11-kvetna-bude-vice-moznosti-kde-prekrocit-hranice.aspx

Přehled míst určených k překračování hranic ČR.
https://www.mvcr.cz/clanek/opatreni-vlady-o-prodlouzeni-docasneho-znovuzavedeni-ochrany-vnitrnich-hranic-ceske-republiky.aspx

Důležité informace pro přijíždějící studenty platné od 18.5.2020
https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimka-pro-zaky-a-studenty.aspx

 Pobyt bez pobytového oprávnění
Všichni cizinci, kteří v ČR v okamžiku vyhlášení nouzového stavu pobývali legálně a platnost jejich dosavadního oprávnění k pobytu na území České republiky skončila během nouzového stavu nebo kterým platnost víza/povolení k pobytu / bezvízového pobytu skončila po ukončení nouzového stavu (tedy v období od 18. května do 16. července 2020), jsou povinni vycestovat z České republiky nejpozději do 60 dnů po ukončení nouzového stavu – v této chvíli tedy nejpozději do 16. července 2020. Při dodržení termínu vycestování nebudou cizinci za svůj pobyt nad rámec platnosti pobytového oprávnění či doby bezvízového pobytu postihováni.

Období 60 dní se počítá od konce nouzového stavu (tedy od 17. května 2020) a NIKOLI od konce platnosti víza / povolení k pobytu / bezvízového pobytu. Tedy maximálně do 16. července 2020.

Informace k řešení pobytových záležitostí cizinců na území ČR od 18. 5. – 16. 7. 2020

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-ministerstva-vnitra-k-zadostem-o-pobytova-opravneni-podanym-cizinci-na-uzemi-ceske-republiky-v-dobe-nouzoveho-stavu.aspx

Dokument

Možnosti cizinců po skončení nouzového stavu
Pobyty cizinců o skončení nouzového stavu

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22249685&doctype=ART&#novy_02

Oznámení změny zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pracovní pozici u téhož nebo u jiného zaměstnavatele

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22241376&doctype=ART&#pozn_c-3

Úprava provozu pracovišť Ministerstva vnitra od 18.5.2020 do 16. 7. 2020
https://www.mvcr.cz/clanek/oznameni-o-uprave-provozu-pracovist-mv-cr-v-obdobi-od-18-kvetna-2020-do-16-cervence-2020.aspx

Důležité informace týkající se pobytu cizince.
https://www.mvcr.cz/clanek/podrobnejsi-navody-pobyt-pracoviste-oamp-zamestnani-nouzovy-stav.aspx?fbclid=IwAR0q0nlLGy0tOwBneEBQRRtaGkNNWSZyQotK_VeruQrnSyljbW_uCEkDqJc

 Přes všechna opatření a změny zůstává povinnost mít vždy platné zdravotní pojištění.

 Důležité informace, jak si podat žádost v době pandemie.
Všechny žádosti o pobytová oprávnění zasílané na pracoviště vlastnoručně podepisujte. Žádosti Ministerstvu vnitra zasílejte poštou nebo prostřednictvím datové schránky – neposílejte je však e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu. K žádostem zaslaným prostým e-mailem nebude přihlíženo.

https://www.mvcr.cz/clanek/doporuceny-dopis-z-domova-postovni-datove-zpravy-jsou-pro-vsechny-uzivatele-datovych-schranek-zdarma.aspx

 Možnost doručení žádosti poštou nebo do datové schránky, pokud zákon stanovuje povinnost jejího osobního podání

https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22241376&doctype=ART&#pozn_c-1

Kontakty na zastupitelské úřady
https://www.mvcr.cz/clanek/kontakty-na-zastupitelske-urady.aspx?fbclid=IwAR366uP-m-jnC_CNpUxpwqKMf-1pqEU9GIKs57oIlhrSebuF_SmkDR4LayU

Zaměstnání
Užitečné informace pro zaměstnané cizince v době nouzového stavu.
https://www.mpsv.cz/web/cz/zamestnanci-info?fbclid=IwAR0G7XvSo94DNaG76k8OXdRzNy-C6yjlifpLv9PcmbvGFJaKxxgA-MruwGA

Práva zaměstnanců během epidemie
https://www.mpsv.cz/prava-zamestnancu?fbclid=IwAR0e945q9Z5w4OAiQ9G8B3GeW80GhXJJ5avu5crm6heT3kCoWbo5F21CC2w

Pracovní trh a cizinci – opatření v době nouzového stavu
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22239192&doctype=ART&fbclid=IwAR1pEmcdVc3LU_wSYug8MdHBoISBjfqVbZmNoSLZ8msCcGQRnrWDQJDkdqE

Zaměstnávání cizinců ze třetích kapitola č. 5.
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22249685&doctype=ART&#novy_05

Informace pro cizince – OSVČ
Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19/2020/petadvacitka-pro-osvc-38414

Aktuální informace ke kompenzačnímu bonusu

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/kompenzacni-bonus-pro-osvc-ve-vysi-25-ti-38072

OSVČ může žádat denně o 500 Kč v prodlouženém období od 1.5.2020 do 8.6.2020
https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/snemovna-rozhodla-o-pokracovani-petadvac-38228

Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ.
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/kompenzace-osvc/Zadost-pro-OSVC/Zadost-interaktivni-PDF

Opatření pro OSVČ

https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2020/4/tabulky-IX_3.pdf

Opatření pro firmy
https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2020/4/tabulky-IX_2.pdf

Přehled pomoci podnikatelům a živnostníkům

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/prehled-pomoci-podnikatelum-a-zivnostnikum–253649/

Ošetřovné
Komplexní informace k ošetřovnému.
https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

https://www.cssz.cz/web/cz/podrobne-informace-o-osetrovnem

Aktuální informace k ošetřovnému
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Postup jak uplatnit nárok na ošetřovné

https://www.cssz.cz/web/cz/uplatnovani-naroku-a-vyplata-davek-nemocenskeho-pojisteni#OSETROVNE

Školství
Uvolňování opatření v oblasti školství.
http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi?fbclid=IwAR2LqEhF_kx77qqYSYvTfL1xOI1fpphFYRYwN2BXDL2LUUvKZrMguK5oC28

Informace o projektu

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra otevřela od roku 2009 v návaznosti na vládní materiál „Koncepce integrace cizinců“ postupně deset krajských Center na podporu integrace cizinců (dále také CPIC nebo Centra). Poslední z těchto Center bylo otevřeno v roce 2018 ve Středočeském kraji v rámci pěti pracovišť. V současné době je provoz všech CPIC financován z národního programu Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF).
Centra na podporu integrace cizinců tvoří komplexní síť v rámci celé republiky, která zajišťuje realizaci integrační politiky ČR ve vztahu k cílové skupině cizinců, kteří jsou z tzv. třetích zemí (mimo EU) a legálně pobývají na území ČR.
Cílem Center je vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců do majoritní společnosti.
V období 1.7.2019 – 30.6.2020 pokračuje provoz Center ve všech níže uvedených krajích v rámci jednotlivých projektů, které jsou financovány z Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF). Konkrétně se jedná o tyto projekty:

Projekt Provoz Center na podporu integrace cizinců I., reg. č. AMIF/20/04
Projekt Provoz Center na podporu integrace cizinců II., reg. č. AMIF/20/05

V období 1.9.2018 – 30.6.2020 probíhá provoz Centra ve Středočeském kraji, jehož činnost zajišťuje pět pracovišť ve městech Kladno, Příbram, Kutná Hora, Mladá Boleslav a Benešov. Konkrétně se jedná o tento projekt:
Zřízení a provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Středočeský kraj, reg. Č. AMIF/16/01

Cílová skupina:
státní příslušníci třetích zemí (tj. zemí mimo země EU) oprávněně pobývající na území České re publiky, kteří mají:

– povolení k dlouhodobému pobytu;
– povolení k trvalému pobytu;
– dlouhodobé vízum;
– povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU;
nebo jsou
– v řízení u udělení víza za účelem strpění pobytu na území;
– v řízení o udělení povolení k dlouhodobému pobytu;
– v řízení o udělení povolení k trvalému pobytu;
– v řízení o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU;

Dále osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana (azylanti a osoby požívající doplňkové ochrany).

Služby:
Veškeré níže uvedené služby jsou zdarma nabízeny ve všech Centrech na podporu integrace cizinců; aktuální nabídka včetně časového rozvrhu je k dispozici v záložkách jednotlivých pracovišť na těchto internetových stránkách.

Působnost CPIC se neomezuje jen na krajské město, svými aktivitami pokrývá území celého kraje, v případě pracovišť Centra ve středočeském kraji přidělený region.

Aktivity pro klienty:
– Sociální poradenství
– Právní poradenství
– Kurzy českého jazyka
– Tlumočnické služby
– Sociokulturní kurzy
– Provoz internetového pracoviště a knihovny
– Komunitní pracovníci
– Vzdělávací, kulturní a společenské akce

Koordinační aktivity:
– Realizace pravidelných setkání platformy
– Spolupráce se všemi relevantními partnery v oblasti integrace, zejména krajů, místních samospráv a zaměstnavatelů, při řešení dopadů pracovní migrace v jednotlivých regionech
– Monitoring cílové skupiny v regionu

Odborné praxe

V každém z regionálních Center je možné po domluvě s jeho vedoucím absolvovat odbornou studentskou praxi.

Formulář smlouvy ke stažení.

Kariéra

Aktuální nabídku pracovních pozic naleznete v níže uvedených odkazech:

Údaje k fakturaci

Oficiální název:

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Sídlo:

Lhotecká 559/7
143 01 Praha 12

Poštovní a fakturační adresa:

P.O.Box 110
143 00 Praha 4

IČO: 60498021
DIČ: CZ60498021

Bankovní spojení:

Banka: ČNB Praha 1
ČÚ: 52626-881/0710