EU FLAG

Informace o projektu

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra otevřela od roku 2009 v návaznosti na vládní materiál „Koncepce integrace cizinců“ postupně deset krajských Center na podporu integrace cizinců (dále také CPIC nebo Centra). Poslední z těchto Center bylo otevřeno v roce 2018 ve Středočeském kraji v rámci pěti pracovišť. V současné době je provoz všech CPIC financován z národního programu Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF).
Centra na podporu integrace cizinců tvoří komplexní síť v rámci celé republiky, která zajišťuje realizaci integrační politiky ČR ve vztahu k cílové skupině cizinců, kteří jsou z tzv. třetích zemí (mimo EU) a legálně pobývají na území ČR.
Cílem Center je vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční podporu integrace cizinců do majoritní společnosti.
V období 1.7.2019 – 30.6.2020 pokračuje provoz Center ve všech níže uvedených krajích v rámci jednotlivých projektů, které jsou financovány z Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF). Konkrétně se jedná o tyto projekty:

Projekt Provoz Center na podporu integrace cizinců I., reg. č. AMIF/20/04
Projekt Provoz Center na podporu integrace cizinců II., reg. č. AMIF/20/05

V období 1.9.2018 – 30.6.2020 probíhá provoz Centra ve Středočeském kraji, jehož činnost zajišťuje pět pracovišť ve městech Kladno, Příbram, Kutná Hora, Mladá Boleslav a Benešov. Konkrétně se jedná o tento projekt:
Zřízení a provoz Centra na podporu integrace cizinců pro Středočeský kraj, reg. Č. AMIF/16/01

Cílová skupina:
státní příslušníci třetích zemí (tj. zemí mimo země EU) oprávněně pobývající na území České re publiky, kteří mají:

– povolení k dlouhodobému pobytu;
– povolení k trvalému pobytu;
– dlouhodobé vízum;
– povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU;
nebo jsou
– v řízení u udělení víza za účelem strpění pobytu na území;
– v řízení o udělení povolení k dlouhodobému pobytu;
– v řízení o udělení povolení k trvalému pobytu;
– v řízení o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU;

Dále osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana (azylanti a osoby požívající doplňkové ochrany).

Služby:
Veškeré níže uvedené služby jsou zdarma nabízeny ve všech Centrech na podporu integrace cizinců; aktuální nabídka včetně časového rozvrhu je k dispozici v záložkách jednotlivých pracovišť na těchto internetových stránkách.

Působnost CPIC se neomezuje jen na krajské město, svými aktivitami pokrývá území celého kraje, v případě pracovišť Centra ve středočeském kraji přidělený region.

Aktivity pro klienty:
– Sociální poradenství
– Právní poradenství
– Kurzy českého jazyka
– Tlumočnické služby
– Sociokulturní kurzy
– Provoz internetového pracoviště a knihovny
– Komunitní pracovníci
– Vzdělávací, kulturní a společenské akce

Koordinační aktivity:
– Realizace pravidelných setkání platformy
– Spolupráce se všemi relevantními partnery v oblasti integrace, zejména krajů, místních samospráv a zaměstnavatelů, při řešení dopadů pracovní migrace v jednotlivých regionech
– Monitoring cílové skupiny v regionu

Odborné praxe

V každém z regionálních Center je možné po domluvě s jeho vedoucím absolvovat odbornou studentskou praxi.

Formulář smlouvy ke stažení.

Kariéra

Aktuální nabídku pracovních pozic naleznete v níže uvedených odkazech:

Údaje k fakturaci

Oficiální název:

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

Sídlo:

Lhotecká 559/7
143 01 Praha 12

Poštovní a fakturační adresa:

P.O.Box 110
143 00 Praha 4

IČO: 60498021
DIČ: CZ60498021

Bankovní spojení:

Banka: ČNB Praha 1
ČÚ: 52626-881/0710