EU FLAG

Zásady osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Informace jsou zveřejněny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů/GDPR, dále jen „nařízení“) a v souladu s vnitrostátními předpisy o ochraně osobních údajů.

Správce osobních údajů

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
sídlo: Lhotecká 559/7, 143 00 Praha 12
doručovací adresa: P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4
IČO: 604 98 021
Statutární orgán: Mgr. et Mgr. Pavel Bacík, ředitel
E-mailová adresa podatelny: podatelna@suz.cz
Telefon: +420 974 827 118
ID datové schránky: 7ruiypv

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Marek Mazanec
E-mailová adresa: poverenec@suz.cz
Telefon: +420 974 827 158