EU FLAG

Ostatní centra spolufinancována z AMIF

Praha

Integrační centrum Praha o.p.s.
Realizátor: zřizovatelem Integračního centra Praha je Magistrát hlavního města Praha
 
Kontakty: www.icpraha.com
Žitná 1574/51, 110 00, Praha 1
tel.: +420 252 543 846
 
Adaptačně integrační kurzy v Integračním centru Praha:
U Radnice 10/2, 110 00, Praha 1 – Staré Město
Kontakt: aik.icpraha.com
tel.: 420 253 253 984
 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Centrum pro cizince JMK
Realizátor: Centrum pro cizince JMK, z.ú.ve spolupráci se třemi partnery – OPU, Diecézní charita Brno a Statutární město Brno

Kontakty: www.cizincijmk.cz
Kounicova 271/13 (přízemí), 602 00 Brno
tel.: +420 734 510 213

ÚSTECKÝ KRAJ

Centrum na podporu integrace státních příslušníků třetích zemí v Ústeckém kraji
Realizátor: Poradna pro integraci, o.s.

Kontakty: www.centrumcizincu.cz
Velká Hradební 33, 400 21 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 216 536

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Integrační centrum pro cizince v Královéhradeckém kraji
Realizátor: Diecézní katolická charita Hradec Králové

Kontakty: www.cizincihradec.cz
Šafaříkova 666/9, 500 02 Hradec Králové
tel.: +420 492 604 940
email: poradna.cizinci@hk.caritas.cz
skype: PoradnaHK