EU FLAG

Платформи інтеграції іноземців, моніторінг ситуації іноземців в регіоні

Важливим завданням кожного Центру забезпечити створення та діяльність регіональної консультаційної платформи, тобто робочої групи, яка буде координувати обмін інформації між головними діючими особами на рівні краю та створюють простір для вирішення актуальних питань що стосуються проблематики іноземців.
В кожному краї, Центр співпрацює насмперед з крайськими та міськими адміністраціями, відділом з надання перебування Депертаменту міграційної політики та надання притулку, поліції у справах іноземців, державною та муніципальною поліцією, біржами праці, податкова адміністрація, торгівельна палата, відділ реєстрації ФОП, неприбутковими організаціями та іншими суб’єктами.

Окрім організації платформи із заступниками Центрів також приймають участь у експертних зустрічах в рамках даної проблематики, такої як суспільне планування тощо.

Метою є забезпечити кращий обмін інформацією та надання пропозицій для забезпечення заходів, спрямованих на актуальні потреби в області інтеграції іноземців.

Спілкування з роботодавцями іноземців

В зв’язку із актуальною ситуацією на ринку праці с постійним рістом працевлаштування іноземців, спілкування та співпраця з роботодавцями іноземців та координація ситуації з іншими установами, є головним завданням Центра.