EU FLAG

Sociokulturní kurz

Témata sociokulturních kurzů a jejich obsah

Sociokulturní kurzy jsou prezentace/přednášky zaměřené na konkrétní kulturní, legislativní či poradenská témata, která cizincům pomáhají lépe se orientovat v České republice. Příklady nejčastějších témat sociokulturních kurzů a jejich obsahu naleznete níže.

Socio-cultural courses are presentations / lectures focused on specific cultural, legislative or counseling topics that help foreigners orient themselves better in the Czech Republic. Examples of the most common topics of socio-cultural courses and their content can be found below.

Den konání akce: 13.05.2022
Čas konání akce: 14:00
Místo konání akce: CPIC Olomouc

SDÍLET INFORMACI