EU FLAG

Terénní poradenství

Terénní sociální poradenství

Terénní práce obvykle probíhá každé úterý.
Terénní poradenství je plánováno na základě aktuální potřeby. Pokud potřebujete poradit v terénu (mimo pracoviště CPIC), tak zavolejte na telefonní číslo: +420 577 018 651.

Field counselling is planned on the basis od actual need. If you need advice in the field (outside the CPIC workplace), call: +420 577 018 651.

Консультації на місцях плануються на основі поточних потреб. Якщо вам потрібна консультація на місцях (поза робочим місцем CPIC), телефонуйте за номером: +420 577 018 651.

Sdílet informaci