EU FLAG

Psychosociální poradenství

Prožíváte náročné stresující období?
Procházíte profesní krizí v důsledku ztráty obvyklých pracovních
podmínek?
Řešíte zhoršení rodinných vztahů v důsledku stresu?
Máte obavy o svou budoucnost a o své příbuzné?
Cítíte strach, bezmoc, smutek, podráždění či nenávist?
Pozorujete u sebe nebo u vašich dětí negativismus, lhostejnost, pochyby
o sobě, nedůvěru k druhým, sníženou pracovní schopnost, poruchy
spánku, změnu stravovacích návyků apod.?

Sdílet informaci