EU FLAG

Z Dočasné ochrany se na jiný typ pobytu nepřechází, kromě..

Pokud máte dočasnou ochranu v České republice udělenou už 6 měsíců můžete změnit svůj účel pobytu a sloučit se na blízkého rodinného příslušníka.

Musí být ale splněno několik podmínek:

  • Dočasnou ochranu již máte minimálně 6 měsíců,
  • Slučovat se mohou pouze blízcí rodinní příslušníci (manželé, nezletilé nebo zletilé nezaopatřené děti, osoby starší 65 let atd.),
  • Osoba, se kterou se slučujete, musí v České republice mít:
    • zaměstnaneckou kartu a v České republice pobývat minimálně 6 měsíců,
    • dlouhodobý pobyt a v České republice pobývat minimálně 15 měsíců (studenti),
    • modrou kartu.

Pozor – při změně účelu pobytu na sloučení rodiny musíte prokázat mimo jiné výši příjmů, zajistit rodinným příslušníkům zdravotní pojištění a po obdržení průkazu povolení k pobytu do 1 roku absolvovat adaptačně-integrační kurz (až na výjimky dané zákonem).

Pokud máte trvalý pobyt, je sloučení rodiny také možné. Jsou zde rozdíly mezi pobytem dospělých a pobytem dětí. Doporučujeme využít poradenství na infolince nebo v integračních centrech.

V těchto případech se obraťte na nejbližší integrační centrum.

Kontakty na Integrační centra naleznete zde www.integracnicentra.cz

Sdílet informaci