EU FLAG

Workshop UNICEF „Práce se zranitelnou mládeží a vytváření prostoru pro mladé“

Hlavním cílem workshopu bylo poukázat na důležité postavení mládeže a vyjádřit závazek poskytnout pomoc všem, které ovlivnila válka na Ukrajině. Kromě ředitele Pavla Bacíka se akce zúčastnili kolegové z Center na podporu integrace cizinců.

Sdílet informaci