EU FLAG

Učit se česky je v Centrech možné i online

Výuka českého jazyka je nejpopulárnější aktivitou, kterou Centra na podporu integrace cizinců (CPIC) nabízí. Je zdarma a koná se nejen prezenčně, ale mnohdy také online.

Výuka českého jazyka ve CPIC Kutná Hora

Kurzy češtiny na různých úrovních se v Centrech každoročně těší velké oblibě a zpravidla platí, že poptávka daleko převyšuje nabídku.

Hlavní důvody jsou nasnadě: hodiny jsou vedeny profesionálními lektory s mnohaletými zkušenostmi a díky finanční podpoře ze strany Evropské unie jsou pro účastníky zcela zdarma. Zkouška z češtiny je navíc pro občany třetích zemí (tedy mimo EU) nutná pro získání trvalého pobytu v ČR.

Není třeba dojíždět

Mnoho cizinců se u nás pro praktické účely domluví, pro plnohodnotný život v ČR je však naučit se pořádně česky nezbytné. Jazyk totiž neslouží jen k dorozumění, ale je nositelem kultury dané společnosti. Jaké Češi vyznávají hodnoty, jak vnímají sebe i druhé, jak přemýšlejí: to vše člověk nezjistí, dokud se neumí dobře česky.

Lucie Mohamed, CPIC Kladno

Centra původně nabízela jen prezenční kurzy češtiny, s příchodem pandemie covidu-19 ovšem začala umožňovat i online výuku.

„Online kurzy jsou dnes vhodným doplněním zejména pro klienty, kteří dojíždějí a na kurz by se jinak nedostali, nebo není v jejich časových možnostech na prezenční kurzy docházet,“ vysvětlil David Mašát, sociální pracovník ve CPIC České Budějovice.

Přihlásit se je snadné

Dalším důvodem zavedení online kurzů je již zmíněná vysoká poptávka. „Klienti upřednostňují prezenční kurzy, ale v případě, že je jejich kapacita naplněná, nabízíme i online verzi,“ doplnila Lucie Mohamed, sociální pracovnice ve CPIC Kladno.

Kateřina Halamová, vedoucí CPIC Mladá Boleslav

Způsob, jakým se na kurz češtiny, prezenční či online, přihlásit, je jednoduchý: stačí se osobně dostavit do Centra a vyplnit kartu klienta, přihlášku a test, který určí úroveň znalosti jazyka. „Pokud ale máme větší skupinu zájemců, dojedeme za klienty i v rámci naší práce v terénu,“ přiblížila Kateřina Halamová, vedoucí CPIC v Mladé Boleslavi.

Více o kurzech češtiny, možnosti se jich účastnit online či o termínech a volných místech naleznete na stránkách jednotlivých Center na tomto webu či jejich Facebooku.

Sdílet informaci