EU FLAG

Orientační kalkulačka pro výpočet humanitární dávky

Ministerstvo práce a sociálních věcí nabízí na svém webu orientační kalkulačku pro výpočet Humanitární dávky (HUD). Ta je určena cizincům s dočasnou ochranou v ČR.

Občané Ukrajiny, kteří utekli do České republiky před válečným konfliktem v jejich zemi a nemají dostatečné finanční prostředky na zabezpečení základní životních potřeb jako strava či hygienické potřeby, mohou prostřednictvím Úřadu práce žádat o mimořádnou humanitární pomoc na jejich úhradu.

Orientační kalkulačka HUD na stránkách ministerstva reflektuje změny od 1. 1. 2024 a počítá s aktuálními hodnotami započitatelných nákladů na bydlení pro zranitelné osoby.

Humanitární dávka závisí na příjmech
HUD je pojata jako příspěvek na životní potřeby a zároveň příspěvek na bydlení. Zohledňují se veškeré příjmy a případné úspory.
Po dobu prvních 150 dnů (5 měsíců) je poskytována ve výši životního minima, následně je snížena na existenční minimum v případech, kdy se osoba nesnaží zajistit si finanční prostředky vlastním přičiněním a zároveň nemá žádné objektivní překážky k práci (tj. není tzv. zranitelnou osobou).
V měsíci, kdy obdržíte dočasnou ochranu, můžete žádost podat na pobočce Úřadu práce ČR, a potom vždy online, mimo jasně definované situace (např. u žádosti dětí, jež zastupuje osoba bez DO nebo právnická osoba).
Zdroj: MPSV a Úřad práce

Sdílet informaci