EU FLAG

Co si představíte pod pojmem právní poradenství?

V určených hodinách je v Centru pro naše klienty přítomen právník, nejčastěji řeší otázky zejména v rámci:

pobytové a vízové problematiky
pracovně – právní vztahy
rodinného práva
zdravotní péče a zdravotního pojištění
dluhové problematiky

V rámci právního poradenství je možné využít služeb tlumočníků, případně komunitních pracovníků

Share this post