EU FLAG

Za nostrifikaci si cizinci s dočasnou ochranou zaplatí až od září

Cizinci s dočasnou ochranou mohou bezplatně žádat o nostrifikaci vysokoškolského vzdělání do 31. srpna 2024. O prodloužení lhůty informovalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Držitelé dočasné ochrany (DO) jsou nyní osvobozeni od zákonem stanoveného poplatku spojeného s podáním žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace – k žádosti o nostrifikaci jim stačí doložit doklad o udělené DO.

Osvobození od poplatku mělo původně platit už pouze pro žádosti podané do 31. března, MŠMT ale tuto lhůtu nakonec prodloužilo do 31. srpna 2024. Po tomto datu už bude žadatel povinen uhradit poplatek ve výši 3000 Kč.

Ukrajinské diplomy vydané do února 2000 nostrifikaci nevyžadují
Na ukrajinské diplomy vydané v období od 6. června 1972 do 27. února 2000 včetně se vztahuje „Protokol o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik“
Protokol zakotvuje rovnocennost diplomů vydávaných po absolvování vysokých škol v ČSSR a SSSR, jehož byla Ukrajina součástí. Diplomy vydané v tomto období jsou tak automaticky bez řízení o nostrifikaci rovnocenné s diplomy českými
Protokol pozbyl pro Českou republiku a Ukrajinu jakožto nástupnické státy platnost dnem 28. února 2000. Ukrajinské diplomy vydané od 28. února 2000 včetně tak již musí být u nás nostrifikovány
Více informací k nostrifikaci naleznete zde
zdroj: MŠMT

Sdílet informaci