EU FLAG

Informace pro občany Ukrajiny

Hlavní informační stránka pro ukrajinské občany zřízena Ministerstvem vnitra ČR.

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

Share this post