EU FLAG

Aktuality

Změna struktury KACPU

Fungování Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině po 1. 4. 2023. Функціонування Регіональних центрів допомоги Україні після 1.4.2023 року.

Pro více informací: https://prod.frs.gov.cz/zmena-struktury-kacpu/

Sdílet informaci