EU FLAG

Aktuality

Vrácení pasů ukrajinským žadatelům o víza 

Žadatelé o víza, jejichž pasy zůstaly po evakuaci konzulátů na Ukrajině v držení MZV, mohou MZV kontaktovat na následujícím tel. čísle / e-mailu a domluvit jejich předání.

Žádáme žadatele o víza, kterých se toto týká, aby kontaktovali MZV telefonicky nebo e-mailem:

– tel. č. 224 182 792 v pracovní dny v čase 8 – 12 hod. a 13 – 16 hod.

– vo4@mzv.cz

Jde o žadatele, kteří podali svou vízovou žádost krátce před útokem Ruské federace na Ukrajinu a následnou evakuací Velvyslanectví ČR v Kyjevě a Generálního konzulátu ČR ve Lvově.

Žadatelé si s pracovníky MZV domluví místo a čas vrácení pasu. Předávacím místem bude sídlo MZV v Toskánském paláci a později pobočka vízového centra VFS v Užhorodě (bude upřesněno). Na MZV budou pracovníci předávat pasy od pondělí 7. března mezi 9 – 10 hod. po předchozí dohodě.

Sdílet informaci