EU FLAG

Aktuality

Pozastavená registrace na kurzy českého jazyka

Vážení klienti,

aktuálně probíhá registrace na kurzy českého jazyka pouze pro okres Bruntál a okres Opava (tedy např. města Krnov, Bruntál, Opava). Registrace probíhá na detašovaném pracovišti v Opavě v otevírací době.

U ostatních kurzů českého jazyka máme pozastavenou registraci z důvodu velkého zájmu a naplnění kapacit jednotlivých kurzů. Sledujte prosím naši facebookovou stránku, kde včas zveřejníme informace o možnosti přijít se k nám zaregistrovat na kurz ČJ v dalších městech.

Děkujeme za pochopení.

Tým CPIC Ostrava

Dear clients,

currently, registration for Czech languace courses is only taking place for the district of Brunátl and the district of Opava (i.e. the cities of Krnov, Bruntál, Opava). Registration takes place at the detached workplace in Opava during opening hours.

We have suspended registration for other Czech language courses due to the great interest and capacity of individual courses. Please follow our Facebook page, where we will soon publish information about the possibility of coming to register with us for the ČJ course in other cities.

Thank you for your understanding.

The CPIC Ostrava team

Уважаемые клиенты,

наразі реєстрація на курси чеської мови відбувається лише для округу Брунтал та округу Опава (тобто міст Крнов, Брунтал, Опава). Реєстрація відбувається на окремому робочому місці в Опаві в години роботи.

Ми призупинили реєстрацію на інші курси чеської мови у зв’язку з великим інтересом і місткістю окремих курсів. Будь ласка, слідкуйте за нашою сторінкою у Facebook, де ми незабаром опублікуємо інформацію про можливість прийти зареєструватися до нас на курс ČJ в інших містах.

Спасибо за Ваше понимание.

Команда CPIC Острава

Sdílet informaci