EU FLAG

Sociokulturní kurz

PŘÍBRAM: STÁTNÍ OBČANSTVÍ

•Trung tâm hội nhập cho người nước ngoài Příbram mời bạn đến online khoá học văn hoá với nhan đề “Quốc tịch Séc”.• Thời gian: 9.10.2020 từ 9:30 đến 11:00 giờ• Địa điểm: U Nemocnice 85, Příbram II, 261 01• Bạn sẽ tìm hiểu về:- cách xin được quốc tịch Séc- tất cả những thứ cần thiết để thi về Cuộc sống và Các tổ chức của Séc- thông tin về Séc• Cần phải đăng ký khóa học trước! Đăng ký có thể được thực hiện qua email: icpribram@suz.cz hoặc gọi đến các số điện thoại: +420 770 193 109, +420 770 193 315 đến 8.10.2020, đến 15:00 giờ.• Khóa học dành cho người nước ngoài sinh sống lâu dài và hợp pháp tại Cộng hòa Séc.• Khoá học là Miễn phí!

Den konání akce: 09.10.2020
Čas konání akce: 09:30 – 11:00
Místo konání akce: CPIC Příbram, U Nemocnice 85, 261 01 Příbram I

SDÍLET INFORMACI

Share on facebook
Share on print
Share on email