EU FLAG

Sociokulturní kurz

PŘÍBRAM: ONLINE SKK „HLEDÁNÍ BYDLENÍ V ČR“

Centrum na podporu integrace cizinců Příbram vás zve na online socio-kurz s názvem „Hledání bydlení v ČR“ Kdy: 8. 3. 2021 od 16:30 – 18:00 hod.
Dozvíte se:
• Co je nájemné a sdílené bydlení (podnájem)
• Co jsou podnikové ubytovny
• Jaké existují typy smluv na ubytování
• Jak fungují hotely, penziony, hostely a veřejné ubytovnyNa kurz je nutné se předem registrovat!
Registraci je možné provést na adrese icpribram@suz.cz
nebo na telefonním čísle: +420 770 193 109, +420 770 193 315 do 7.3. 2021.• Kurz je určen pro cizince, kteří žijí v České republice dlouhodobě a legálně.
• Kurz je zdarma!
• V den konání online sociokulturního kurzu Vám bude do mailu zaslán odkaz na video místnost. Nemusíte nic instalovat, nutný je ovšem prohlížeč Chrome, mikrofon, videokamera a dostatečně rychlé připojení.Центр підтримки інтеграції іноземців

Пршібрам запрошує вас на онлайн соціо-курс під назвою«Пошук житла в Чехії»Коли: 8. 3. 2021 з 16:30 – 18:00 год.
Ви дізнаєтеся :
• Що таке квартплата та спільне проживання (піднайм)
• Що таке гуртожитки підприємств
• Які існують види договорів на проживання
• Як функціонують готелі, пансіони, хостели та громадські гуртожиткиНа курс необхідно зареєструватися заздалегідь !
Реєстрацію можна здійснити по електронній пошті icpribram@suz.cz
або зателефонувати за номерами : +420 770 193 109, +420 770 193 315 до 7.3. 2021.• Курс призначений для іноземців, які проживають у Чеській Республіці довгостроково і легально.
• Курс є безкоштовний !
• У день проведення онлайн-соціокультурного курсу Вам на електронну пошту буде надіслано посилання на відео-кімнату. Вам не потрібно нічого інсталювати, але потрібен браузер Chrome, мікрофон, відеокамера і достатньо швидке підключення до інтернету.

Centre for Support of Integration of Foreigners in Příbram invites you to an online socio-course named
„House-hunting in Czech Republic“
When: 08.03.2021 from 4:30 p.m. to 6:00 p.m.
You will learn about:
• Rent (nájemné) and sublease (podnájem).
• Accommodation for workers.
• Types of accommodation contracts.
• Hotels, boarding houses, hostels and public accommodationsIt is necessary to register beforehand!
You can register until 07.03.2021 via email icpribram@suz.cz or via phone: +420 770 193 109, +420 770 193 315• The course is designated for foreigners who live in the Czech Republic for a long time and legally.
• The course is free!
• On the day of the online socio-cultural course, a link to the meeting room will be sent to you by e-mail. You do not need to install anything, but you need a Chrome browser, a microphone, a video camera, and a fast enough connection.

Trung tâm hội nhập cho người nước ngoài Příbram mời bạn tham gia khoá học online với chủ đề“Tìm kiếm nhà ở Séc”
Thời gian: 8.3.2021 từ 16:30 đến 18:00 giờ
Bạn sẽ tìm hiểu về:• Tiền thuê nhà và nhà ở chung.
• Ký túc xá cho công nhân.
• Các loại hợp đồng lưu trú.
• Khách sạn, nhà nghỉ, ký túc xá và ký túc xá công cộng.Cần phải đăng ký khóa học trước!
Đăng ký có thể được thực hiện đến 7.3.2021 qua email: icpribram@suz.cz hoặc gọi cho các số điện thoại: +420 770 193 109, +420 770 193 315
• Khóa học dành cho người nước ngoài sinh sống lâu dài và hợp pháp tại Cộng hòa Séc.
• Khoá học là Miễn phí!
• Vào ngày bắt đầu khoá học chúng tôi sẽ gửi email để kết nối cho bạn. Bạn không cần phải tải gì cả, cần thiết có trình duyệt Chrome, micro, webcam và kết nối nhanh.

Den konání akce: 08.03.2021
Čas konání akce: od 16:30 hod. do 18:00 hod.
Místo konání akce: online

SDÍLET INFORMACI

Share on facebook
Share on print
Share on email