EU FLAG

Sociokulturní kurz

ON-LINE sociokurz – VÁNOCE V ČR

Centrum na podporu integrace cizinců pro Olomoucký kraj vás zve na online sociokurz s názvem„VÁNOČNÍ TRADICE A ZVYKY V ČR“.

Kdy: 9. 12. 2020 od 16:00 – 17:30 hod. Místo: ON-LINE konferenční místnost. Přijďte se dozvědět něco o tom, jak se slaví Vánoce v České republice a jaké dny a tradice jsou pro toto období významné. Na sociokurzu s názvem Vánoční tradice a zvyky v České republice se dozvíte: – Jaké dny jsou v tomto období důležité a co znamenají. – Jaké jsou nejznámější vánoční zvyky a tradice v ČR. – Jaké jsou typické vánoční recepty a koledy. Na kurz je nutné se předem registrovat! Registraci je možné provést na e-mailové adrese icolomouc@suz.cz nebo zavolejte na telefonní čísla: +420 608 119 971, +420 773 739 867. Kurz je určen pouze pro dlouhodobě legálně pobývající cizince na území ČR a držitele mezinárodní ochrany.V den konání ONLINE sociokurzu Vám bude do mailu zaslán odkaz na videomístnost. Nemusíte nic instalovat, nutný je ovšem prohlížeč Chrome, mikrofon, videokamera a dostatečně rychlé připojení.Tlumočení do angličtiny zaručeno! Vstup zdarma!

The Centre of the Integration of Foreigners in Olomouc Region invites you to online socio-course entitled„CHRISTMAS TRADITIONS IN CR “.

When: 9.12.2020 from 16:00 – 17:30. Place: ON-LINE conference room.Come and learn something about how Christmas is celebrated in the Czech Republic and what days and traditions are important for these times. You will learn:- What days are important in these times and what they mean. – What are the most famous Christmas traditions in the Czech republic.- What are the typical Czech Christmas recipes and carols.The course must be registrated in advance! Registration can be done at the e-mail address icolomouc@suz.cz or call the following phone numbers: +420 608 119 971, +420 773 739 867. The course is intended only for long-term legally resident foreigners in the territory of the Czech Republic and holders of internationals protection.On the day of the ONLINE sociocursion, a link to the video room will be sent to your email. You don’t have to install anything, but you need Chrome, a microphone, a video camera and a connection fast enough. Interpreting into English provided! Free admission!

Den konání akce: 09.12.2020
Čas konání akce: 16:00- 17:30
Místo konání akce: CPIC Olomouc

SDÍLET INFORMACI

Share on facebook
Share on print
Share on email