EU FLAG

Aktuality

Zápis do 1. ročníků bez přítomnosti žáků / Enrollments for compulsory education without presence of kids / Запись в 1-й класс без присутствия учеников

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápis se na naší škole uskuteční se v termínu dle školského zákona,
tedy v termínu od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:
• organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole
• upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně osobním vhozením žádosti do poštovní schránky školy nebo poštou

Podání žádosti Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

• do datové schránky školy

• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

• poštou na adresu školy

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
• jméno a příjmení dítěte
• datum narození
• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování
(podle § 19 odst. 3 správního řádu)
• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje)
• jméno a příjmení zákonného zástupce žáka
• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

Pozn. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pozn. Žádáme zákonné zástupce žáků, aby uvedli svoji e-mailovou adresu, popř. telefonní kontakt. Obdržíte od školy zprávu týkající se přijetí žádosti a zda je vše v pořádku.

Překlady příspěvku naleznete v dalších informacích.

Вы можете найти переводы текста в дополнительной информации (Další informace).

You can find translations of the text in more information (Další informace).

Sdílet informaci

Share on facebook
Share on print
Share on email