EU FLAG

Aktuality

!! Pro cizince, kterým končí pracovní vízum po 14. 3. 2020

cizinci, kteří se v době vyhlášení nouzového stavu nacházení na území oprávněně přechodně, anebo trvale podle pravidel pro pobyt cizinců, jsou oprávněni setrvat na území po dobu nouzového stavu.

Platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení tohoto opatření osobám v pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na základě dohody agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce

nebo na základě jiné smlouvy, se prodlužuje na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu, za předpokladu, že jsou ke dni vyhlášení tohoto opatření platné.

Platnost povolení k zaměstnání je tedy u těchto cizinců automaticky prodloužena.

Sdílet informaci

Share on facebook
Share on print
Share on email