EU FLAG

Aktuality

Návrat do země původu/Return to the country of origin/Возвращение в страну вашего происхождения

Vážení klienti,

Samozřejmě jsme si vědomi, že některé firmy dočasně omezují provoz na vašich dosavadních pracovištích. V případě, že chcete odjet do země svého původu, máte 2 možnosti:

1. Kontaktovat vašeho zaměstnavatele, který by měl kontaktovat příslušné pracovníky Ministerstva práce a sociálních věcí a pomoci vám zajistit návrat.

2. Kontaktovat váš zastupitelský úřad v ČR a sdělit jim, že se chcete pomoci s návratem do země původu.  Řada zastupitelských úřadů chystá různé repatriační programy, v rámci, kterých vám s návratem pomohou.

Upozornění:

cizinci s trvalým a přechodným pobytem nad 90 dnů, kteří projeví zájem vycestovat, resp. vycestují z území ČR, budou zavedeni do ENO (evidence nežádoucích osob) a po dobu nouzového stavu už nebudou moci opětovně vstoupit na území ČR. Důvodem je zamezení pendlování těchto občanů v době vyhlášeného nouzového stavu a omezení ohrožení koronavirem.  Po skončení nouzového stavu, budou moci tito cizinci opětovně přicestovat na území ČR.

Překlady příspěvku naleznete v dalších informacích.

Вы можете найти переводы текста в дополнительной информации (Další informace).

You can find translations of the text in more information (Další informace).

Sdílet informaci

Share on facebook
Share on print
Share on email