EU FLAG

Aktuality

CPIC PŘÍBRAM: PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU

🇨🇿VLÁDA SCHVÁLILA prodloužení nouzového stavu v České republice do 30. dubna.
Nouzový stav také umožňuje schvalovat vládní návrhy zákonů ve zrychleném režimu. Nadále platí i restriktivní opatření pro obyvatele včetně povinnosti nosit roušku, neshromažďovat se na veřejnosti, pohybovat se maximálně ve dvou lidech a tak dále.
Zavřená zůstává většina obchodů, zde by se ale měla opatření postupně rozvolňovat, změny se očekávají po Velikonocích.

🇬🇧 THE GOVERNMENT APPROVES the extension of the state of emergency in the Czech Republic until 30 April.
The state of emergency also makes it possible to approve government bills under the accelerated regime. Restrictive measures continue to apply to residents, including the obligation to wear a veil, not to gather in public, to move with up to two people, and so on.
Most stores remain closed, but the measures should gradually relax here, with changes expected after Easter.

🇺🇦Уряд затверджує продовження надзвичайного стану в Чехії до 30 квітня.
Надзвичайний стан також дає змогу затверджувати урядові законопроекти за прискореним режимом. Обмежувальні заходи продовжують застосовуватись до мешканців, включаючи зобов’язання носити покривало, не збиратися на публіці, переїжджати з двома людьми тощо.
Більшість магазинів залишаються закритими, але заходи повинні поступово розслаблятися, і зміни очікуються після Великодня.

Sdílet informaci

Share on facebook
Share on print
Share on email