EU FLAG

Aktuality

!!Aktuální opatření vlády platná od 28.10.2020

 • Je zakázán volný pohyb na veřejnosti od 21.00 do 4.59 hodin. Povolené jsou jen cesty do práce či k lékaři a domů. Výjimku budou mít také lidé zajišťující základní infrastrukturu, hromadnou dopravu či roznáškové služby, a také veřejní funkcionáři a ústavní činitelé. Po deváté hodině večer mohou z domu vyjít i ti, kteří venčí psa, avšak pouze do 500 metrů od svého bydliště.
 • Je zakázán maloobchodní prodej v neděli. Ve všední dny a soboty pak mezi 20.00 a 5.00. Výjimku mají čerpací stanice, lékárny, prodejny na frekventovaných místech, jako jsou letiště či nádraží, obchody ve zdravotnických zařízeních a restaurace, které fungují ve formě roznáškového servisu.
 • Je zavedeno omezení pro květinářství, kde mohou být v provozovně zároveň jen dva zákazníci.
 • Je zakázán prodej na tržištích nebo v mobilních provozovnách, s výjimkami.
 • Lázeňská a rehabilitační péče bude fungovat pouze pro lidi, jejichž pobyt je alespoň částečně hrazený z veřejného zdravotního pojištění.

Current government restrictions valid from 28. 10. 2020:

 • Free movement in public from 21.00 to 4.59 o’clock is prohibited. Only trips to work or to the doctor and back home are allowed. Exceptions will also be made by people providing basic infrastructure, public transport or delivery services, as well as public officials and constitutional officials. After 9 pm, those who walk the dog can leave the house, but only within 500 meters from their place of residence.
 • Retail sales are prohibited on Sundays. On weekdays and Saturdays it’s prohibited between 20.00 and 5.00 o’clock. Exceptions apply on petrol stations, pharmacies, shops in busy places, such as airports or railway stations, shops in medical facilities and restaurants, which operate in the form of delivery service.
 • There is a restriction for florists, where there can be only two customers in the establishment at the same time.
 • It is forbidden to sell in markets or mobile establishments, with exceptions.
 • Spa and rehabilitation care will only work for people whose stay is at least partially covered by public health insurance.

Những biện pháp mới nhất của Chính phủ hiệu lực từ 28.10.2020:

 • Cấm tự do đi lại nơi công cộng từ 21giờ đến 4g59´. Chỉ cho phép đi làm, đi bác sĩ và về nhà. Trường hợp ngoại lệ: những người phục vụ hạ tầng cơ sở,  giao thông thành phố hoặc chuyển giao đồ ăn, và những quan chức nhà nước và hiến pháp. Sau chín giờ tối cũng được phép ra ngoài dắt chó đi dạo, nhưng chỉ trong phạm vi 500 mét kể từ nhà ở. 
 • Cấm bán lẻ vào ngày chủ nhật, những ngày thường và thứ bẩy cấm từ 20giờ đến 5giờ sáng. Những trường hợp ngoại lệ là trạm xăng, hiệu thuốc, các cửa hàng tại những nơi đông đúc như sân bay hoặc nhà ga, cửa hàng tại những thiết bị ytế và các quán ăn có chế độ phục vụ chuyển giao.
 • Có hạn chế đối với cửa hàng bán hoa, trong cửa hàng chỉ được có mặt hai khách hàng cùng một lúc.
 • Cấm bán hàng tại chợ trời hoặc các quầy bán di động, trừ những trường hợp ngoại lệ.
 • Dịch vụ chăm sóc tại các bể tắm dưỡng bệnh và phục hồi sức khoẻ chỉ được hoạt động đối với những người đi nghỉ mà được hãng bảo hiểm ytế công cộng chi trả ít ra là một phần nào đó.

Sdílet informaci

Share on facebook
Share on print
Share on email