EU FLAG

Aktuality

7 THÔNG TIN QUAN TRỌNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐẾN TỬ NƯỚC THỨ BA LÀM VIỆC TẠI CH SÉC TRONG TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP

 1. Không nhận công nhân mới từ nước ngoài
  Các cơ quan đại diện tại CH Séc tạm dừng nhận đơn xin phép cư trú. Việc làm visa ngắn hạn được dừng, công việc làm visa dài hạn và sự phép cư trú đang nghỉ. Sự phép lao động vỉ mục đích xin visa ngắn hạn sẽ được Phòng lao động cung cấp, còn giấy phép cư trú không được.
 2. Bạn có thể nộp đơn xin qua bưu điện
  Các đơn xin liên quan đến thẻ lao động, thẻ xanh hoặc thẻ cấp người làm việc được giao sang nước ngoài để thực hiện công việc làm. (đơn xin mới, gia hạn thẻ, thay đổi chủ việc làm hoặc công việc) đều có thể qua bưu điện, gửi thư bảo đảm vào địa chỉ cơ quan Bộ nội vụ tại địa phương.
 3. Sự quyết định gửi qua bưu điện
  Giấy quyết định cung cấp thẻ lao động, thẻ xanh hoặc thẻ cấp người làm việc được giao sang nước ngoài để thực hiện công việc làm đều có thể xin gửi qua bưu điện. Bạn sẽ nhận sự quyết đính cung cấp thẻ cả giấy chứng nhận.
 4. Công việc khi chỉ cần visa ngắn hạn
  Nếu bạn hết hạn phép lao động và visa ngắn hạn vì mục đích lao động thì thời hạn này sẽ được giá hạn ít nhất đến khi tình trạng kết thúc. Điệu kiện là kéo dài hợp động lao động với điệu kiện cũ.
 5. Thẻ sinh học
  Thẻ sinh học chỉ được phép làm cho những người mớí sang CH Séc hoặc chưa có thẻ sinh học.
 6. Thay đổi chủ việc làm hoặc công việc
  Nếu bạn có thẻ lao động, bạn có thể thay đổi công việc làm sớm hơn sau 6 tháng. Bạn cũng có thể làm việc khác. Công việc mới bắt buộc phải có trong danh sách trung ương công việc dành cho người có thẻ lao động. Bạn thông báo mỗi thay đổi cho Bô nội vụ.
 7. Bạn có quyền giống như người Tiệp
  Nếu bạn mất việc làm vì dịch bệnh, chủ việc làm nên giúp đỡ bạn đăng ký phòng lao động hoặc giúp về vấn đề khác, ví dụ quay về quê. Sau khi tình trạng khẩn cấp kết thúc thì thú tuc của ̣các chủ việc làm sẽ được kiểm tra. Nếu bạn có bất cứ khó khăn nào vì công việc làm thì hãy cho chúng tôi biết!

Sdílet informaci

Share on facebook
Share on print
Share on email