EU FLAG

Aktuality

• Usnesení vlády České republiky ze dne 4. května 2020 č. 511 o přijetí krizového opatření naleznete například zde: https://www.mvcr.cz/soubor/usneseni-vlady-ceske-republiky-ze-dne-4-kvetna-2020-c-511-o-prijeti-krizoveho-opatreni.aspx • Výjimky a pravidla pro vstup do České republiky včetně karanténních opatření platná od 11. května 2020 https://www.mvcr.cz/soubor/vyjimky-a-pravidla-pro-vstup-do-ceske-republiky-vcetne-karantennich-opatreni-platna-od-11-kvetna-2020.aspx Ohledně cizinců ze třetích zemí: S účinností od 11. května 2020 vláda ČR schválila částečné uvolnění vstupu do ČR pro občany třetích zemí. – Od tohoto data bude umožněn vstup na území ČR cizincům, kterým byl již povolen pobyt, ale povolení si dosud nepřevzali (tj. bude umožněn příjezd na vízum za účelem převzetí povolení k pobytu – D/VR). – Nově budou moci podat žádost a přicestovat pracovníci ze třetích zemí do vybraných profesí či do vybraných odvětví: o sezónní pracovníci zejména do zemědělství (cizinci, kterým bylo vydáno krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání, dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání, mimořádné pracovní vízum) o klíčoví pracovníci a jejich rodinní příslušníci (cizinci, kteří svou pobytovou žádost podali v rámci vládního Programu vědecký a klíčový personál) o pracovníci ve zdravotnictví a sociálních službách a jejich rodinní příslušníci (cizinci s krátkodobým vízem za účelem zaměstnání vydaným po 11. 5. 2020, cizinci, kteří svou pobytovou žádost podali v rámci vládního Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo Programu kvalifikovaný zaměstnanec) https://www.mvcr.cz/clanek/kvoty-pro-ekonomickou-migraci-programy-schvalene-vladou-za-ucelem-dosazeni-ekonomickeho-prinosu-pro-cr.aspx V této souvislosti budou od 11. 5. 2020 znovu zahájena řízení o žádostech o pobytová oprávnění podaných v rámci vládních programů ekonomické migrace, žádostech o dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnání a mimořádná pracovní víza. Vše výše uvedené za podmínky, že otevření zastupitelského úřadu v dané zemi (a tedy podávání žádostí a provádění úkonů v rámci řízení) umožňují opatření této země prováděná z důvodu pandemie onemocnění COVID-19. V této souvislosti je nutné sledovat informace na internetových stránkách ministerstva zahraničních věcí https://www.mzv.cz/ a jednotlivých zastupitelských úřadů. Upozornění: Až na výjimky budou všichni cizinci povinni při vstupu na území ČR předložit lékařské potvrzení o absolvování negativního RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, doplněné o potvrzení z příslušné laboratoře, jinak nelze vstoupit na území. Podrobnosti budou uvedeny například zde: https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

Sdílet informaci

Share on facebook
Share on print
Share on email