Ostrava – 23.1.2022 – vietnamština

Ngay 23.1.2022 từ 9:00 đến 13:00 tại Ostrava Trung tâm giúp đỡ người ngoại quốc sẽ mở Khóa học thích ứng-Hội nhập, khóa học sẽ có người phiên dịch sang tiếng Việt Nam. Các bạn hãy đăng ký khóa học vào trang này: https://frs.gov.cz/