Kladno 12. 2. 2022 RUS

tlumočeno do ruského jazyka

Курс длится 4 часа и стоит 1 500 чешских крон. За участие в курсе вы получите сертификат о прохождении курса.

Не забудьте взять с собой карту резидента (ePKP) или проездной документ.

Зарегистрироваться на адаптационно интеграционный  курс можно на сайте: https://frs.gov.cz/ .

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

В СВЯЗИ С ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ЭПИДЕМИЕЙ ВИРУСА COVID-19 МЫ ХОТЕЛИ БЫ ОБРАТИТЬ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА НЕОБХОДИМОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ МЕР:

У вас не должно быть клинических признаков заболевания COVID-19, и

носить респиратор в течение всего курса обучения.

Если вы не соответствуете вышеуказанным требованиям, вам может быть отказано в посещении курса в соответствии с государственными правилами.https://www.vitejtevcr.cz/cs/https://www.integracnicentra.cz/

Kurz trvá 4 hodiny a stojí 1.500 Kč. Za účast v kurzu obdržíte doklad o absolvování kurzu.
S sebou si nezapomeňte vzít kartu pobytu (ePKP) nebo cestovní doklad.
Na adaptačně integrační kurz se můžete přihlásit na: https://frs.gov.cz/ .

PLATNÁ EPIDEMILOGICKÁ OPATŘENÍ PLATÍCÍ V SOUČASNOSTI

VZHLEDEM K NADÁLE PROBÍHAJÍCÍ EPIDEMII VIRU COVID-19, VÁS UPOZORŇUJEME NA NUTNOST SPLNĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH POVINNOSTÍ DLE VLÁDNÍCH OPATŘENÍ:

  • nesmíte vykazovat klinické příznaky onemocnění COVID-19, a
  • po celou dobu konání kurzu budete mít nasazený respirátor.

V případě nesplnění výše uvedených podmínek Vám dle vládních nařízení není možné umožnit účast na kurzu.https://www.vitejtevcr.cz/cs/https://www.integracnicentra.cz/