EU FLAG

28.9.2021 v 9:00 angličtina

Dne 28.9.2021 v 09:00 proběhne Adaptačně integrační kurz v Plzni, na který je nutné se přihlásit předem.

Kurz bude tlumočen do angličtiny.

S sebou si nezapomeňte vzít průkaz totožnosti.

Při příchodu musí všichni účastníci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

• doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,

• doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,

• doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,

• potvrzení o absolvování očkování (od druhé dávky uplynulo min. 14 dní, v příp. jednodávkového schématu 14 dní )

Testy musí být z oficiálních testovacích míst, nikoliv od zaměstnavatele.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Na adaptačně integrační kurz se můžete přihlásit na: https://frs.gov.cz/kurzy/cs

Share this post