EU FLAG

Hlavní změny v souvislosti s Lex Ukrajina VI

Šestá a zatím poslední novela zákonů Lex Ukrajina, které řeší situaci ukrajinských uprchlíků v České republice, přináší změny v dočasné ochraně, ubytování, humanitární dávce či zdravotním pojištění.

Novela Lex Ukrajina VI, kterou vláda schválila loni v září, platí od začátku ledna. Hlavní novinkou je prodloužení dočasné ochrany o jeden rok až do konce března 2025.

Další změny se týkají např. humanitární dávky (tedy příspěvku na životní potřeby a na bydlení), mimořádné okamžité pomoci (jednorázové pomoci při nenadálé životní události jako třeba nečekaná ztráta bydlení) či humanitárního ubytování (dočasného bezplatného státního ubytování).

Odpovědi na nejčastější otázky v souvislosti s Lex Ukrajina VI přináší informační brožura vydaná pod záštitou Ministerstva vnitra Centrem pro cizince Jihomoravského kraje.

Lex Ukrajina se skládá ze tří zákonů
Lex Ukrajina je souborem zákonů na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v ČR.
Skládá se ze tří norem: zákon navržený MV upravuje přidělování dočasné ochrany, právní status uprchlíků a přístup ke zdravotní péči, zákon navržený MPSV upravuje zaměstnávání, sociální zabezpečení a dětské skupiny a zákon navržený MŠMT upravuje přístup ke vzdělávání.
První verze Lex Ukrajina vznikla v březnu 2022.
Zákony jsou průběžně novelizovány, od 1. 1. 2024 platí jejich šestá verze.

Sdílet informaci