EU FLAG

Dočasnou ochranu lze prodloužit do 15. března

Ukrajinci, kterým 31. března 2024 končí dočasná ochrana, si ji musí prodloužit online nejpozději do 15. března. V opačném případě ochrana po ukončení platnosti zanikne.

Registrovat se pro prodloužení dočasné ochrany (DO) je nutné na Informačním portálu pro cizince, čímž se DO automaticky prodlouží do 30. září 2024. Samostatně se registrují všechny osoby od 15 let, za mladší může provést registraci pouze jejich zletilý, oprávněný zástupce.

Do 30. září se pak cizinec musí osobně dostavit na pracoviště odboru azylové a migrační politiky (OAMP) Ministerstva vnitra, kde mu bude vylepen nový vízový štítek. Až poté je DO prodloužena do 31. března 2025.

Konkrétní pracoviště OAMP včetně termínu návštěvy si občan Ukrajiny zvolí při online registraci.

Držitel DO musí při schůzce na OAMP předložit platný cestovní doklad (nebo jiný průkaz totožnosti) a potvrzení o zajištění ubytování (neplatí v případě, že člověk žije ve státním humanitárním ubytování). Zákonný zástupce osoby mladší 15 let musí prokázat vazbu, která ho opravňuje k jednání za nezletilého.

Po registraci k prodloužení dočasné ochrany je dále třeba si také prodloužit platnost zdravotního pojištění.

Informace o dalších změnách, které přinesla zatím poslední novela zákonů Lex Ukrajina, naleznete v tomto článku.

Sdílet informaci